Lidé v Královéhradecké diecézi

Hledáte konkrétního faráře, jáhna či pastoračního asistenta či člena diecézních nebo celocírkevních orgánů? V přehledné tabulce naleznete všechny duchovní ve služebním poměru ke Královéhradecké diecézi CČSH, laické zaměstnance, členy církevních orgánů, správce objektů a další. V tabulce jsou základní kontakty, po rozkliknutí naleznete také podrobné informace o jedinci.

David Smetana

Zobrazit všechny osoby

Farář v NO Červený Kostelec (od 2007)

Administrátor v NO Rtyně v Podkrkonoší (od 2007)

Metodik Pastorační komise (od 2015)