Logo 100. výročí Církve československé husitské


Jak přiblížil logo 100 let církve prof. ThDr. Zdeněk Kučera:

Logo 100. výročí Církve československé husitské vychází z tradiční křesťanské symboliky. Na pozadí výroku Zj 22,13 je tvoří první a poslední písmeno řecké alfabety – alfa a omega. Tento symbol vyjadřuje víru, že na počátku světa, kosmu i lidských dějin stojí Bůh – Tvůrce. Na jejich konci se člověk setká tváří tvář s Bohem Soudcem a Ježíšem Spasitelem, jemuž se lidé budou zodpovídat za svůj život.

Pod zastřešením velké Alfy je další klasický symbol – kalich s hostií. Navazuje na Poslední večeři Páně (Mt 14,22 nn). Duch Kristův přichází do našich srdcí v obecenstvícírkve zejména ve večeři Páně, v bratrských a sesterských vztazích lásky, úcty a svobody.
Vštěpeni v tajemství Boží Trojice děkujeme Bohu za jeho milost a vyhlížíme do budoucnosti jako exodu z našich všedních dnů do slunných dní Ducha svatého.

Církev československá husitská si v roce 2020 připomíná 100 let od svého vzniku.