Martin Chadima: Karel Farský, prorok nebo šarlatán? (Audio přednáška)

Záznam přednášky ThDr. Martina Chadimy, ThD. Karel Farský, prorok nebo šarlatán? Toto setkání se uskutečnilo v den narozenin T. G. Masaryka 7. března, a také zde tedy zaznělo připomenutí jeho osobnosti a malé srovnání obou fenoménů našich dějin.