Milá rodino

Milá rodino, sestry a bratři v Kristu,

přeji Vám, ať plně cítíte Boží požehnání během chvil vrcholícího adventu. Kéž Vás vede náš Otec. A až letos usednete ke štědrovečerní večeři a budete i prožívat půlnoční bohoslužby, ať jste plně neseni jeho láskou a pokojem. Pán je s Vámi

Váš biskup Pavel