Miniduchovní obnova v Hradci Králové s Petrem Šanderou

Krásný čas a ztišení při miniduchovní obnově v Hradci Králové s emeritním biskupem Petrem Šanderou.