Modlitby 18. týden (28. dubna – 4. května)

kvety_na_poliI. Ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: „Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!“

Skutky 2,40

Oslavený Kriste, jsi naše záchrana, poznali jsme tě tak.

Voláš na nás, abychom došli k záchraně, děkujeme Ti za trpělivost, kterou s námi máš. Děkujeme Ti za mnohé svědky, kteří na nás ve tvém Duchu volají. Máme být Tvoji, ne světa zvráceného a Tobě nepřátelského.

Prosíme, ať dokážeme plně vnímat Tvé slovo skrze Tvé svědky. Prosíme, kéž je v nás dnes přehlušeno volání tohoto světa a my se umíme z něj vymanit…

II. Když jste nyní přijali pravdu, a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte.

1. Petrův 1,22

Voláš nás, Kriste, k upřímné lásce k bratřím a sestrám, povolal jsi nás k očištění vztahu mezi námi a druhými.

Rádi přijímáme očištění mezi námi a Nebeským Otcem, pravdou ovšem je, že naše vztahy k lidem potřebují ještě mnohé očištění.

Prosíme, směřuj nás, ať víme, v daných chvílích dne víme, co je a co není upřímnou láskou. Vyzbroj nás vytrvalostí a pravou bázní před Tebou, ne před lidmi…

III. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim.

Lukáš 24,30

Kriste, zveš nás ke svému stolu a dáváš se nám. Děkujeme Ti za možnost být s Tebou, děkujeme za milost, že býváš v nás.

Děkujeme Ti za své sbory a kostely, kam jsi nás povolal k Večeři. Děkujeme za občerstvení a posilu, kterou dostáváme od Tebe.

Prosíme, ať Tě i nadále vnímáme mezi sebou. Prosíme za sebe a za své sestry a bratry, prosíme, ať nás těší být pospolu a kéž nás posiluje, že jsi s námi a v nás…

Přímluvy:

  • Prosíme za všechny, kterým docházejí síly, prosíme za nemocné: Sestru Irenu Svobodovou, sestru Lilly Ortovou, sestru Kristu Ištoňovou, Janu Zbořilovou.
  • Prosíme za všechny, kteří si neumí sami pomoci a jsou v závislosti na alkoholu a dalších omamných látkách. Prosíme, ať jim okolí umí nabídnout pomocnou ruku…

(Pokud, víte o dalších konkrétních situacích a chcete, abychom je společně nesli –
napište mi, prosím, o nich…)

Napsat komentář