Modlitby 19. týden (5. – 11. května)

džbánI. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí.

Skutky 2,46-47a

Nebeský Otče, nejsme všemu lidu milí. Pohled na církev bývá tady všelijaký.

Dost dobře ale ani nemůžeme být všem milí, protože chceme být Tvoji, Otče. Jsme směřováni, abychom byli jiní než dnešní společnost.

V mnohém se v církvi bohužel příliš neodlišujeme od ostatních lidských organizací. Neumíme se vždy dělit s radostí o hmotné statky ani o dary Ducha.

Prosíme, uč nás, abychom s upřímným srdcem a ve svornosti, byli Tobě milí…

II. Když mu spílali, neodplácel spíláním: když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. On »na svém těle vzal naše hříchy« na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. »Jeho rány vás uzdravily«.

1. Petrův 2,24-25a

Pane, sice jsme jako cizinci v tomto světě, ale stále cítíme, že tady máme své domovské právo. Máme své vášně a vnímáme bolest a křivdy života.

Naše srdce není jako automat, mnohé si bereme osobně a mnohé nás tady bolí.

Prosíme, směřuj nás, ať dnes nebloudíme jako ztracené ovce. Pastva dnešního dne a celý náš život vkládáme do Tvých rukou…

III. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.“

Jan 10, 9-10

Kriste, procházíš zavřenými dveřmi a otevíráš naše srdce. Jsi otevřenou branou do ovčince a pravým pastýřem.

Je tolik obrazů a slovních obratů, které se Tě snaží popsat. Neumíme dost dobře vyjádřit velikost Tvé oběti a možnost otevřenosti pro nás.

Je bezpočet záležitostí tohoto světa, co okrádají a ničí člověka. Prosíme za ty, kteří nevědí o Tvé milosti a svobodě. Prosíme za všechny, kteří bloudí bez cíle a tvrdě naráží…

Přímluvy:

  • Prosíme za všechny, kterým docházejí síly, prosíme za nemocné: sestru Kristu Ištoňovou a Janu Zbořilovou.
  • Myslíme na sourozence Hladíkovy a prosíme za pokoj a povzbuzení pro jejich rodinu…
  • Prosíme, aby ti z nás, kteří dlouhodobě či trvale nemají životního partnera nebo jsou bezdětní, naplňovali své lidství s radostí a s vědomím, že jejich možná dočasná a možná trvalá situace může být, navzdory jejich současným pocitům, tou nejlepší životní cestou nebo také způsobem, jímž si je Bůh připravuje pro určité úkoly nebo pro další etapy života…
  • S vědomím své bezmoci myslíme na nepokoj na Ukrajině a prosíme, Všemocný Otče, o posilu Tvého království. Prosíme, ať je síla zla umenšena…

(Pokud, víte o dalších konkrétních situacích a chcete, abychom je společně nesli – napište mi, prosím, o nich…)

Napsat komentář