Modlitby 23. týden (2. – 8. června)

krizekI. Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli.

Skutky 2,1-2

Pane, Tvůj lid bývá rozptýlen a nejde ani tolik o to, že není možné být vždy pospolu na jednom místě. Jsme roztrženi v tom, že nečekáme v otevřenosti na Tvého Ducha.

Náš duch, naše rozptýlenost nám znemožňuje vnímat prudký vichr Ducha Tvého. Naše domovy, naše srdce není naplněno Tebou tak – jak by mohlo.

Prosíme, ať církev opravdově provane Duch svatý. Ať se rozdělí ohnivé jazyky a spočinou na každém z nás, ať se sjednotí lid ve vší různosti. Prosíme, ať v církvi spolu hoříme s Tebou a pro Tebe…

II. Nikdo nemůže říci: ›Ježíš je Pán‹, leč v Duchu svatém. Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu.

1. Korintským 12,4-7

Otče, Tvůj Duch nese jednotu, Tvůj Duch nás spojuje. Společný růst církve je v Duchu možný.

Každému v církvi je dán zvláštní projev Ducha a my se z toho smíme těšit. Proč je tedy v církvi tolik řevnivosti, kde se bere závist, zášť? Proč tolik mluvíme, ale málo necháme promluvit Tvého Ducha v nás?

Prosíme, ať nás nese slovo: „Ježíš je Pán.“ Dej, ať se v církvi spolu z tohoto vyznání těšíme a spolu se i radujeme…

III. Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“

Jan 20,21-23

Kriste, posíláš nás do světa v pokoji, ale svět v pokoji není. Dýchá na nás zloba, nenávist hněv světa a my proto dýcháme i spolu s ním.

Kdysi jsi na své učedníky dechl svého Ducha a také i my jsme poznali, že jej chceš předat také nám, děkujeme.

Kéž nám Tvůj Duch pomůže znova se nadechnout, ať dnes dýcháme Pokojem, silou od Tebe, co přemáhá svět…

Přímluvy:

  • Myslíme na všechny, kteří zakouší tíži nejistot, nemocí a bolesti…
  • Prosíme za sestru Kristu Ištoňovou v Jablonném pod Ještědem a za její rodinu…
  • Modlíme se za synodu duchovních Královéhradecké diecéze CČSH a prosíme o Tvého Ducha, ať přináší posilu a sjednocení, prosíme tak i za celou církev…
  • Modlíme se za život Miriam Yehyu Ibrahim Ishagové ze Súdánu, prosíme za jejího syna i narozenou dceru. Prosíme za všechny křesťany, kterým je dáno zakusit pronásledování a otevřenou nenávist…

(Pokud, víte o dalších konkrétních situacích a chcete, abychom je společně nesli –
napište mi, prosím, o nich… biskup@ccshhk.cz)

Napsat komentář