Modlitby 25. týden (16. – 22. červen)

pole_zverI. Zpívejte Hospodinu, chvalte Hospodina, protože vysvobodil ubožáka z rukou zlovolníků.

Jeremjáš 20,13

Zpíváme chválu Tobě, Hospodine – máme s kým Tě chválit, nejsme sami, i když si tak někdy třeba připadáme.

Kolkolem děs pronásledování, pomluv a prázdnoty, ale Tvé Slovo je nositelem života. Slovo se stalo tělem a je vedle nás, i když ruce zlovolníků jsou silnější než ty naše.

Děkujeme Ti za našeho bratra, co nás zahrnuje do svého vítězství, chválíme Tě, že nás bere za ruku a provádí nás přes tento den…

II. Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. Vždyť víme, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá, smrt nad ním už nepanuje.

Římanům 6,8-9

Náš Pane, svět je plný zla – hříchu, který nevidí a nechce vidět. Vysvobození z této moci je vzdáleno, zdá se.

Náš Kriste, my lidé nejsme vítězi nad zlem. Mnohé nevidíme, mnohé nechápeme, býváme těmi, co prohrávají.

Prosíme o posilu víry. Chceme s Tebou plněji žít zde na zemi, prosíme o útěchu. Prosíme, za víru v život. Zvláště Tě prosíme za ty z nás, kteří jsou pohlceni tmou a nevidí…

III. Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce. U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců.

Matouš 10,29-31

Nevím, Otče, kolik mám vlasů na hlavě, ale Ty to víš. Víš i co se mi honí hlavou a já tuším, jaká je moje cena před Tebou.

Za člověka s hlavou úchvatnou i prostou byla zaplacena cena života. A v mé hlavě roste údiv, že s námi máš svatou trpělivost, Otče.

Prosíme, ať nás Tvá láska posune dál – blíž a výš k Tobě. Prosíme, ať máme trpělivost s lidmi, z kterých nás hlava bolí. Prosíme, ať víme o ceně Tvé lásky a ať nás mění…

Přímluvy:

  • Myslíme na všechny, kteří zakouší tíži nejistot, nemocí a bolesti…
  • Prosíme za bratra faráře Petra Mečkovského…
  • Prosíme za bratra  bratra Pavla Freimutha…
  • Myslíme na bratra Ervína…
  • Prosíme za pokoj, tam kde zuří napětí a meč, modlíme se za Irák, Ukrajinu…
  • Prosíme za posilu Ducha v našich náboženských obcích…
  • Prosíme za požehnané bohoslužby pardubického vikariátu na Kunětické hoře.

(Pokud, víte o dalších konkrétních situacích a chcete, abychom je společně nesli –
napište mi, prosím, o nich…)

Napsat komentář