Náboženská obec v České Třebové

V neděli 7. ledna 2018 v náboženské obci Česká Třebová-Ústí nad Orlicí proběhlo uvedení bratra Štěpána Kláska do služby administrátora obce a sestry Lenky Kláskové jako kazatelky v Husově sboru v České Třebové. Poděkování za dosavadní službu patří sestře farářce Lídě Kukuczkové, která zde zůstává jako duchovní. Biblické hodiny budou stále pod vedením kazatele Aleše Tomana v obvyklém čase. Kéž v této náboženské obci lidé i nadále slyší Boží slovo, cítí nebesa otevřená a Ducha svatého.