Neděle 7. ledna – Křtu Páně

Vím o křehkosti chrámu Ducha, Pane. Ten chrám je plný děr. Mohu vše, ale ne vše prospívá.
Neumím se oddat Tobě, abych byl vždy s Tebou jeden duch.
Děkuji za Tvou milost. Za výkupné, které jsi za mě zaplatil a prosím, ať je dnešek skutečnou oslavou Tebe. Amen

Sestry a bratři, vstupujeme do období mezičasu. Kéž nás stále posiluje vědomí víry, že se: „nám, nám narodil Spasitel“, který je každý den s námi.
Váš biskup Pavel