Netradiční setkání v Trutnově

Studenti kazatelského kurzu 23. února 2020 v Trutnově skládali zkoušku ze Starého zákona. Zkoušení testem i ústně bylo úspěšné, bratr farář Jaluška i bratr biskup byli přísní tak akorát… Den začal jak jinak než bohoslužbou, pak masopustní hostinu ke společnému setkání přichystali bratři a sestry z trutnovské náboženské obce v čele s Františkem Malinou, který mj. zkoušku složil po tom všem úsilí za 1*. Velké díky faráři zdejší obce Tomáši Karlovi za „inovaci“…