Nově zrekonstruovaná modlitebna v Pardubicích

Stříbrná neděle přinesla změnu pro Husův sbor v Pardubicích, v zimním období bude společenstvím náboženské obce užívána modlitebna. Tyto nově zrekonstruované prostory se otevřely prosbou o požehnání bratra biskupa Pavla. Velký dík patří radě starších a především bratru faráři Janu Rokytovi za nápad a za veškerou práci. Kéž náš Pán žehná sestrám a bratrům v nových prostorách i nadále…