Obnovení pomníku rodičů Dr. Karla Farského

Pomník rodičů Dr. Karla Farského dlouhá léta postrádal jejich jména. Proto se Královéhradecká diecéze rozhodla k doplnění jmen. Na hrobu v Roprachticích – místě, kam chodil malý Karel do školy, kde poprvé na Velikonoce zazněla v kostele první bohoslužba v českém jazyce, si již můžeme přečíst, že rodiči našeho prvního patriarchy byli Johanna a František Farských.