Nováková Květa

Kontaktní údaje

Kontakt neuveden.

Duchovní a pracovní funkce

laická kazatelka v náboženské obci Liberec od 1. 1. 1990