Říhová Věra

Kontaktní údaje

Telefon: 461 615 585

Duchovní a pracovní funkce

administrátorka v náboženské obci Česká Skalice od 1. 1. 2017