Doc. Ing. Staněk Jaroslav, CSc.

Kontaktní údaje

Telefon: 728 367 366
E-mail: jarstanek@seznam.cz

Duchovní a pracovní funkce