Zejda Roman

Kontaktní údaje

Kontakt neuveden.

Duchovní a pracovní funkce

laický kazatel v náboženské obci Frýdlant od 1. 1. 1990