Pozvání do ticha

1824_pozvani_do_ticha-obalka-malaNová kniha brněnského biskupa Juraje Jordána Dovaly – k dispozici v Karmelitánském knihkupectví.

Proč Pozvání do ticha? Protože ticho léčí a uzdravuje, ticho dává člověku sílu, ticho poskytuje překvapivé odpovědi, ticho je ozvěnou Božího hlasu a toliko ticho noří naši mysl do Božího tajemství.
Tuto knížku příběhů a podobenství jsem začal psát ještě v roce 1995, kdy jsem pracoval v Negevské poušti (Izrael). Byl to pro mne čas bohatý na modlitby a meditace. V poušti jsem zažil skutečné a nepopsatelné ticho. Jeho vůni a barvu jsem se pak pokusil přenést do příběhů. Vedle ticha v nich samozřejmě nesmí chybět ani humor a dobrá nálada, laskavost a občas i kamarádské pošťouchnutí. Přijměte tedy Pozvání do ticha. Vždyť za všemi našimi slovy a myšlenkami se rozprostírá oblast, ve které my už jen mlčíme a promlouvá On.
(autor)

Pozvání do ticha je knihou krásných a hlubokých meditací o závažných tématech lidského i společenského života, které odkazují ke zdroji světla a smyslu života. Čtenář rozpozná prastarý žánr apoftegmat – krátkých příběhů či myšlenek, v nichž mniši prvních generací vyjadřovali to podstatné pro svůj lidský a křesťanský život… Knížka těchto příběhů, úvah a meditací pootevírá dveře ticha a zve nás do jeho strhujícího prostoru.
(z úvodu Václava Ventury)

anotace citované z www.ikarmel.cz

Jsem jako popelnice. Lidi do mě hází věci, co nechtějí, říká farář

Rozhovor převzatý z MF Dnes; příloha Liberecký, sobota 9. 11. 2013,
elektronicky k shlédnutí na http://liberec.idnes.cz/rozhovor-s-knezem-z-valdic-d0a-/liberec-zpravy.aspx?c=A131109_1997974_liberec-zpravy_kol

Liberecký hejtman před časem ocenil největší osobnosti kraje. Byl mezi nimi i sedmašedesátiletý Aleš Jaluška, kněz Československé církve husitské v Lomnici nad Popelkou a vězeňský kaplan ve Valdicích. Mezi nejhoršími zločinci strávil čtyřiadvacet let a s některými i bydlel. Netypický kněz projel stopem i muslimské země.

„Drtivá většina vrahů vraždu odsuzuje a hodně z nich by za ni dávalo provaz,“ říká vězeňský kaplan z Valtic Aleš Jaluška.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA

Pokračovat ve čtení „Jsem jako popelnice. Lidi do mě hází věci, co nechtějí, říká farář“

Modlitby 47. týden (18. – 24. listopadu)

parkI. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. Kralovat bude jako král a bude prozíravý a bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost.

Jeremjáš 23,5

II. On je počátek, prvorozený z mrtvých – takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích – protože smíření přinesla jeho oběť na kříži.

Koloským 1,18b-20

III. A řekl: „Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“ Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“

Lukáš 23,42-43

Pokračovat ve čtení „Modlitby 47. týden (18. – 24. listopadu)“

Sbírka pro Filipíny

Milé sestry a bratří, drazí přátelé.

V pátek 8. listopadu zasáhl centrální část Filipín ničivý tajfun Haiyan. Během několika minut byla celá země uvržena do naprostého chaosu. Miliony lidí se ocitli bez střechy nad hlavou a základních prostředků.

Obracím se na vás s prosbou o pomoc prostřednictvím finančního daru. Husitská diakonie tentokrát nevyhlašuje samostatnou sbírku, protože nemáme žádné přímé kontakty k distribuci, zprostředkováváme vám však tímto čísla účtů spolupracujících organizací, na které můžete dle svého zvážení váš dar zaslat.

Děkujeme vám všem, kterým není osud obyvatel Filipín lhostejný.

 ORGANIZACE

ČÍSLO ÚČTU

VARIABILNÍ SYMBOL

ADRA

41594159/0300

395

dárcovská SMS:DMS ADRA na číslo 87777 (cena jedné DMS je 30 Kč, ADRA obdrží 28,50 Kč). Nadace Vodafone ke každé DMS poslané z čísla Vodafone do 1.12.2013 přidá 30 Kč

DIAKONIE ČCE

292 949 292/0300

117

ČLOVĚK V TÍSNI

37893789/0300

ČERVENÝ KŘÍŽ

55660022/0800

133

EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ

7373737373/2700

113

NADAČNÍ FOND NEHEMIA

1057340/2060

1006

Mgr. Hedvika Zimmermannová – ředitelka DM CČSH

Poděkování

Víceméně nepovšimnuta zůstala v našich náboženských obcích událost, která se v Libereckém kraji stala tradicí v čase výročí státního svátku vzniku samostatného československého státu. Každoročně je udělováno ocenění „Pocta hejtmana Libereckého kraje“ mimořádným osobnostem z různých oblastí lidské činnosti. Letos tuto cenu získalo 6 laureátů, mezi nimiž se objevil i farář naší diecéze Aleš Jaluška z Lomnice nad Popelkou, který bezmála čtvrt století (!abdul) poskytoval duchovní péči lidem ve vězení Valdice. Věnoval se jim také po výkonu trestu – podporoval je při hledání zaměstnání, provázel v hledání životní cesty. Od roku 2005 učí Aleš na Husitské teologické fakultě postpenitenciární péči. Setkává se s lidmi jako duchovní a krizový intervenční pracovník v jednom. V letech 1997, 2002, 2010 a 2013 spoluorganizoval pomoc při povodních. Lidem z postižených oblastí pomáhal fyzickou prací, sbírkou v kostele i vlídným slovem. O laureátech mimo jiné ve svém proslovu hejtman Martin Půta řekl: „Je to mimořádná příležitost, jak těmto lidem poděkovat za jejich důležitou práci, významné skutky, tvorbu a dílo, na které jsou a budou občané Libereckého kraje právem hrdi.“ Aleši, blahopřejeme a děkujeme za svědectví tvého života!

Putování k ráji srdce

Kázání uveřejněné v ČZ 45/2013, 25. neděle po Duchu sv.; Př 3,-7; Mt 13,47nn

V našem světě se dělají průzkumy kdečeho, a tak došlo i na otázky po spokojenosti a pocitu štěstí. Náš národ z toho vyšel nevalně, cítí se podobně jako bědní Afričané, ač důvody k povzdechům jsou u nás naprosto jiné. Afričanům chybí chleba, nám vědomí práva, spravedlnosti a o pravdě ve veřejném životě se nám jen sní. Pokud se nějaká objeví, bývá všelijak zohýbaná, aby se někomu hodila. V tom se dýchá stejně špatně jako v dusivém ostravském ovzduší. Pokračovat ve čtení „Putování k ráji srdce“

Modlitby 46. týden (11. – 17. listopadu)

listiI. Hle, přichází ten den hořící jako pec; a všichni opovážlivci i všichni, kdo páchají svévolnosti, se stanou strništěm. A ten přicházející den je sežehne, praví Hospodin zástupů; nezůstane po nich kořen ani větev.

Malachiáš 3,19-20

II. Přikazujeme vám, bratří, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který vede zahálčivý život a nežije podle naučení, která jste od nás převzali. Sami přece víte, jak máte žít podle našeho příkladu.

2. Tesalonickým 3,6-17

III. Když někteří mluvili o chrámu, jak je vyzdoben krásnými kameny a pamětními dary, řekl Ježíš: „Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno.“

Lukáš 21,5

Pokračovat ve čtení „Modlitby 46. týden (11. – 17. listopadu)“

Mosty 2013 – Zpravodaj náboženské obce CČSH v Českém Dubu:

mosty_2013

Časopis Mosty 2013 ke stažení

„Milé sestry a milí bratři v Kristu, po roce Vás rád a srdečně zdravím prostřednictvím zpravodaje „Mosty“. A abych řekl pravdu, trochu mě leká, že už je to zase rok, co Vám takto píši. Rychle to uplynulo…“

Tato slova jste mohli číst také i vloni v úvodu tohoto zpravodaje. V tom se, myslím, u nikoho nic nezměnilo, rok se rychle otáčí nám všem a ve zmiňované rychlosti uběhnutí 365 či 366 dnů asi žádná změna není. V životě se ovšem ale stále posouváme. Během roku se toho v nás a kolem nás odehraje samozřejmě velmi mnoho. Některé změny jsou vítané, jiné už méně. Některé, jak známo, bývají překvapením, jiné změny zakoušíme jako zcela přirozené. Pokračovat ve čtení „Mosty 2013 – Zpravodaj náboženské obce CČSH v Českém Dubu:“

Slavnost světla 2013 pondělí 11. listopadu v 17 hodin více na odkazu:

martin_2013Zveme Vás na
SLAVNOST SVĚTLA
v PONDĚLÍ 11. 11. 2013 v 17 hodin.
Na zahradě Husova sboru, budeme očekávat sv. Martina na bílém koni. Setkáme se tedy s temnotou a možná i překvapením…LAMPIONOVÝM PRŮVODEM. Dojdeme na rajský dvůr johanitské komendy, kde nás bude čekat sladká odměna a pohádka „Jak na Medvědí horu napadl sníh“.
Na setkání se těší Církev československá husitská, o.s. Ještěrka, Podještědské muzeum
a RYTÍŘ MARTIN a JEHO KŮŇ.
Na odvážný souboj s temnotou nezapomeňte vzít s sebou lampion…
Tuto akci podpořilo Město Český Dub.

(Plakát na tuto akce v PDF)