Předvánoční tvořivá dílna

venecSrdečně zveme malé i velké na

předvánoční TVOŘIVOU DÍLNU

určitě se naučíme vyrobit věnec z odstřižků látek, a pak podle chuti a času zajímavé a netradiční vánoční ozdoby, a také dojde na povídání o vánocích (kvízy, hry…)

V neděli 15. prosince 2013 od 13.00 v prostorách Obecního úřadu
stromek_papir

  • s sebou si vezměte oblečení, kterému nebude vadit ušpinění + přezůvky + nůžky na papír
  • prosíme o předběžné přihlášení formu SMS
  • bude zajištěno pití, popř. drobná svačinka
  • setkání ukončíme kolem 17.00 – u Obecního úřadu

Zve a těší se na vás:
Eliška Zapletalová (tel.: 607 744 739)
Stanislava Kratochvílová

(pozvánka ve formátu PDF)

Adventní koncert ve Velkém Vřešťově

ADVENTNÍ KONCERT
Královédvorského komorního sboru
a
Komorního orchestru Collegium camerale Trutnov

betlemProgram:
Francesco Manfredini: Weinachtskonzert
J. Schreier: Valašská vánoční mše
Karel Stecker: Koledy
v sobotu 14. prosince 2013 od 16.00 hodin
ve sboru Dr. Karla Farského ve Velkém Vřešťově
Vstupné dobrovolné + jedno polínko do kamen
Pořádá: Obecní úřad Velký Vřešťov a Církev československá husitská

(pozvánka ve formátu PDF)

Tichem proti zapomnění

Církev československá husitská Vás srdečně zve na pietní setkání
TICHEM PROTI ZAPOMNĚNÍ
u příležitosti  71. výročí odsunu Židů z Hořic a okolí v době nacistické okupace
14. 12. 1943

Komorním způsobem, bez obřadností, spíše v přirozenosti a tichu bychom chtěli uctít památku obětí holocaustu: zapálením svíčky a pokračování psaní jmen do Knihy života.
v pondělí 16. prosince 2013 od 17 hod. v bývalé synagoze v Hořicích (Tovární ul.)

(Plakát ke stažení ve formátu PDF)

Modlitby 50. týden (9. – 15. prosince)

drevoI. Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím. Řekněte nerozhodným srdcím: „Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, vás přijde spasit.“

Izajáš 35,3-4

II. Buďte tedy trpěliví, bratři, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko.

Jakubův 5,7-8

III. Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k němu vzkaz po svých služebnících:„Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“ Ježíš jim odpověděl: „Jděte, zvěstujte Janovi, co vidíte a slyšíte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium.

  Matouš 11,2-5

Pokračovat ve čtení „Modlitby 50. týden (9. – 15. prosince)“

Dar lásky 2013

dar_lasky

Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. (2K 9,8)

Na 4. adventní neděli 22. prosince 2013
vyhlašuje
Královéhradecká diecéze
Církve československé husitské

BOHOSLUŽEBNOU SBÍRKU
DAR LÁSKY

určenou pro podporu práce s dětmi a mládeží

Sbírku prosím odešlete na účet DR u RB v Hradci Králové  č. 1056001066/5500 pod variabilním symbolem
02 + číslo náboženské obce

(Plakát ke stažení v PDF)

Adventní koncert Hradišťanu v České Skalici

advent_skaliceNáboženská obec Církve československé husitské v České Skalici srdečně zve na
Adventní koncert ve Sboru Páně
v sobotu dne 14. prosince od 17.00 hod.

Vystoupí folklorní soubor HRADIŠŤAN s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou.
Jako host vystoupí smíšený pěvecký sbor Kácov z Nového Města nad Metují.

České nebe ve Velkém Vřešťově

ceske_nebe_vretovPříležitostní divadelní soubor AMBROŽ Hradec Králové uvádí hru podle předlohy Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka ČESKÉ NEBE

Osoby a obsazení:

J. A. Komenský – Josef Klásek
Praotec Čech – Karel Hrubeš
Svatý Václav – Pavel Tuček
Jan Hus – Martin Chadima
K. H. Borovský – Petr Holinka
Babička – Marcela Holinková
Maršál Radecký – Tomáš Máša
M. Tyrš – Jiřina Malá

Režie: ThDr. Martin Chadim
Nápověda: Vendula Richtermocová

V sobotu 7. prosince 2013 od 17.00 ve sboru Dr. K. Farského ve Velkém Vřešťově.
Vstupné dobrovolné + jedno polínko do kamen.
U této příležitosti můžete shlédnout výtvarné práce Jiřiny Malé při ZUŠ Habrmanova Hradec Králové. (Plakát ke stažení v PDF)

Modlitby 49. týden (2. – 8. prosince)

hkparkI. I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy.

Izajáš 11,1-2

II. Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše, a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista.

Římanům 15,5-6

III. Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v Judské poušti: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“ To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izajáše: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“

Matouš 3,1-3

  Pokračovat ve čtení „Modlitby 49. týden (2. – 8. prosince)“

Korálkování na faře

IMAG0816Práce s drátkem a korálky byla novou aktivitou, která proběhla v sobotu 16.11. 2013 odpoledne na faře ve Frýdlantu. Pod lektorským vedením sestry Jany L. děvčata z Dětského domova spolu se svými vychovatelkami tvořily korálkové výrobky – andílky – k nadcházejícímu radostnému očekávání adventu a Vánoc. Pro velký úspěch a nadšení děvčat pro tvoření bude mít sobotní korálkování své pokračování i příští měsíce. Můžeme říci, že bylo to příjemné a milé setkání nad zajímavou rukodělnou činností.

Za NO ve Frýdlantu Mirek Lidmila

Fenomén eucharistie – pozvánka na představení knihy

fenomen_eucharistieSpolečnost RITAS, s.r.o.
ve spolupráci
s Literárně dramatickým klubem
Dialog na cestě
a
NO CČSH Karlín,
si vás dovoluje pozvat
na představení knihy
Fenomén eucharistie
(Od Starého zákona po současnost),
od ThDr. Martina Chadimy,

která vznikla za laskavého přispění firmy
SECURITAS ČR, s.r.o.

V úterý 17. prosince 2013 od 17.00.
na adrese: Vítkova 243/13, Praha – Karlín – kostel CČSH.
V adventním kulturním programu zazní Serenáta II Bohuslava Martinů v podání smyčcového tria  – L. Priester, O. Pustějovského a A. Novotné. Klub „Dialog na cestě“ vystoupí s vánoční poezií PhDr. Olgy Nytrové.
Knihu Fenomén eucharistie můžete zakoupit na místě, nebo objednat na adrese: knihy.ritas@gmail.com
Cena: 129 Kč, pro studenty za 110 Kč
Dodání:

  • balík české pošty (poštovné dle velikosti zásilky, vychází z ceníku české pošty)
  • Osobní odběr – Praha 9, Pod Pekárnami 161/7 (jiné místo po předchozí domluvě na tel.: 725 150 652)

Plakát ke stažení v PDF