Další tři zvony pro královéhradeckou zvonohru

V dubnu letošního roku jsme vám z Hradce Králové radostně oznamovali odlití a slavnostní uvedení zvonů nesoucích jméno Jana Husa a Jana Amose Komenského a nyní po půl roce můžeme připojit oznámení a pozvání na slavnostní uvedení dalších tří nově odlitých zvonů pro královéhradeckou koncertní zvonohru, a to ve čtvrtek 10. listopadu 2011 v 18. 00 h ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové za účasti bratra patriachy ThDr. Tomáše Butty, mistra zvonaře Petra Rudolfa Manouška, představitelů města i kraje, ale také výborných muzikantů – varhanice Jiřiny Dvořákové a Radka Rejška, kteří toto slavnostní uvedení hudebně doprovodí. Pokračovat ve čtení „Další tři zvony pro královéhradeckou zvonohru“

Nové zvony v Hradci

Srdečně vás zveme na slavnostní uvedení nových zvonů pro hradeckou zvonohru, které ponesou jména soluňských bratří Cyrila a Metoděje, knížete Václava a biskupa Vojtěcha. Ve čtvrtek 10. listopadu v 18 hodin ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové za účasti patriarchy ThDr. Tomáše Butty.

Slavnostní bohoslužby

Tradiční celocírkevní bohoslužby k příležitosti 93. výročí vzniku samostatného státu se konají ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové v pátek 28. října od 15 h za účasti biskupů a s promluvou ThDr. Jaroslava Hrdličky, Th. D.

O hostině a o hostech

Kázání uveřejněné v ČZ 41/2011, 17. neděle po Duchu sv., Mt 22,2-10

Je to zvláštní podobenství. Ježíš Kristus vypráví o svatební hostině, kterou vystrojil král pro svého syna, možná následníka trůnu. Je pro nás překvapením, že o tuto, dalo by se říci prestižní záležitost není u pozvaných hostů patřičný zájem. Pozvaní nemají z toho žádnou radost, nemají zájem ani čas. Přesto, že je zdůrazněno, že vše je připraveno a o nic se nemusí starat – pozvaní hosté se omlouvají. Všichni mluví téměř stejně: Něco jsem pořídil – musím to jít prověřit – prosím, omluv mne. Tomu třetímu stačí jen sdělit, že se oženil, což je tak závažná věc, že nepotřebuje ani omluvu. Pozvaní mají svých starostí dost. Od hostitele žádný z nich nic neočekává – hostina by byla jen starostí navíc. Pokračovat ve čtení „O hostině a o hostech“

Ekumenický festival

Zahájení 11. ročníku festivalu, který pořádá občanské sdružení Zebín, se koná před ekumenickou kaplí na Zebíně 7. října od 15 h. V Porotním sále jičínského zámku proběhne týž den od 20 h modlitba se zpěvy z Taizé. Hlavní program festivalu se uskuteční v sobotu 8. října. Jeho návštěvníci prožijí řádový den s rytíři z východočeské komendy sv. Zdislavy z Lemberka – Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Program zahájí v 10 h ekumenická bohoslužba v kostele sv. Ignáce. Ve 14 h bude v Porotním sále pokračovat řádový den diskusí na téma: Církev, víra, služba lásky… Přivítáme královéhradeckého biskupa Štěpána Kláska, papežského preláta a generálního vikáře královéhradecké diecéze Římskokatolické církve Josefa Sochu, poručíka Mgr. Jiřího Zedníčka z Českobratrské církve evangelické a další hosty. V 17 h v kostele sv. Jakuba uslyšíte koncert varhanního tria. Modlitba se zpěvy z Taizé uzavře festival v Porotním sále zámku.

David Kracík

Zlo ve světě

Kázání uveřejněné v ČZ 40/2011, 16. neděle po Duchu sv., Mt 21,33-46

Televize, rozhlas, noviny, internet nás denně informují o různých trestných činech, o násilí. Kde se to zlo v nás lidech bere? Často slyším: dnes je ten svět strašný, to dříve takhle nebylo! Ale bylo. Bible, ta stará moudrá kniha, je toho dokladem. Ve Starém zákoně teče krev proudem, dočteme se i o bratrovraždě (Kain, Ábel), násilí takřka na každém listě. Bůh však dává lidem šanci. Dostali ji lidé v Sodomě, dostáváme ji i my dnes. Přišel Mesiáš – Boží Syn. Lidé ale dále hledali a hledají cestu k různým „výhodám“. Tak i v Novém zákoně čteme o Jidášově obchodu (kdy cena člověka byla pouze 30 stříbrných), a to není ojedinělé selhání. Pokračovat ve čtení „Zlo ve světě“

Poděkování Mgr. Jiřímu Hanušovi

hanusu příležitosti jeho nedožitých 83. narozenin
27. 9. 1927 Lipí u Náchoda – 8. 6. 2011 mladá Boleslav

Narodil ses do chudých poměrů jako první dítě dělnických rodičů. Odtud asi tvé silné celoživotní sociální cítění. Po své matce Anežce jsi zdědil přísnost a smysl pro řád a odpovědnost, po otci Jindřichovi vlídnost a smysl pro humor. Měl jsi štěstí na dobré faráře K. Paděru a J. Hodka v Náchodě, kde ses od dětství aktivně zapojil do sborového života naší církve, především do skupiny mládeže. Už jako zámečnický učeň před svým studiem na gymnáziu jsi měl překvapivě jasno – stát se farářem CČS(H). Na gymnáziu jsi psal o svém duchovním růstu, zrání – úžasné, hluboké čtení! Pokračovat ve čtení „Poděkování Mgr. Jiřímu Hanušovi“

Den židovské kultury

Tradiční oslava Evropského dne židovské kultury, se koná 3. září pod záštitou starosty města Hořice, pana Ivana Doležala. V synagoze se od 14 h koná ekumenická bohoslužba – Víra a smích, od 15. 30 h koncert turnovské kapely Mackie Messer Klezmer Band doplněný pásmem židovských humorných i moudrých příběhů v uměleckém podání Jana Noska. Oslavu pořádá naše církev ve spolupráci s Městem Hořice a hořickým muzeem.

Síla a moc církve

Kázání uveřejněné v ČZ 36/2011, 12. neděle po Duchu sv., Mt 18,15-20

Evangelijní text určený pro dnešní neděli chápu jako výpověď o veliké duchovní moci svěřené pozemské církvi. Kde se sejdou dva nebo tři v Ježíšově jménu, tam je On, s veškerou svou mocí (srv. Mt 28,18) uprostřed nich. O cokoliv by pak jeho následovníci ve shodě požádali, stane se jim od nebeského Otce. Jedná se o úžasnou výpověď, která mě vždy naplňovala optimismem a radostí. Tyto verše jsem nikdy zbytečně „neteologizoval“, ale snažil jsem se je s pokorou a prostou (nikoliv naivní!) vírou přijmout tak, jak jsou a mnohokrát se mi to vyplatilo. Co to znamená prakticky? Věřím na reálnou sílu modliteb. Věřím na vyslyšení našich modliteb, jsou­ li ve shodě s Boží vůlí. Pokračovat ve čtení „Síla a moc církve“

XVIII. ročník varhanického kurzu: „Chvalte Pána v písni své“

varhanicky_kurzKdo nedbá, aby byl vyučován, toho budeš marně vyučovati, dokud u něho neprobudíš vřelý zájem o učení. (J. A. Komenský)

Vzdělávací kurzy v naší církvi byly velmi rozšířené, oblíbené a navštěvované. Několikrát do roka se sjeli lidé ze všech diecézí, aby se přiučili něčemu novému. Dnes je však kvalitních vzdělávacích kurzů méně a méně. Jedním z těch, co zbyly, je i varhanický kurz. Je otevřen všem varhaníkům, kteří se chtějí naučit doprovázet při bohoslužbách, zpěvákům, kteří se chtějí naučit nové písně, ale i duchovním, kteří se chtějí zlepšit v liturgickém zpěvu. Pokračovat ve čtení „XVIII. ročník varhanického kurzu: „Chvalte Pána v písni své““