Přednáška v Jičíně

15. června v 17. 30 hodin v Husově sboru v Jičíně (Denisova 613) prosloví ThDr. Martin Chadima zajímavou přednášku Jeroným Pražský – Život a smrt středověkého rebela. ČZ 24/2011

Bohoslužba ve Škodějově

Letošní bohoslužby u památníku na­ šeho prvního patriarchy ThDr. Karla Farského v jeho rodišti ve Škodějově (v blízkosti silnice ze Semil do Vysokého nad Jizerou) se budou konat v sobotu 11. června od 10 h. Povede je bratr patriarcha ThDr. Tomáš Butta a kázat bude bratr proděkan Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy doc. ThDr. Jiří Vogel. V případě nepříznivého počasí budou bohoslužby ve sboru ThDr. Karla Farského ve Vysokém nad Jizerou.

Trpělivá modlitba

Kázání uveřejněné v ČZ 23/2011, 6. neděle po Velikonocích, J 17,1-11

Vypráví se, že v začátcích Spojených států amerických se vážně uvažovalo, že by ve státním znaku mohl být krocan. Divoký krocan zaujímal důležité místo v jídelníčku pro příchozí v Novém světě a až dodnes je jeho maso vnímáno jako sváteční pokrm. Nápad symbolu státu se však neujal, nemohl. Argument proti byl drtivý: to zvíře není příliš vhodné, nemělo by znázorňovat stát. Je to sice velký, chutný, ale také i děsivě natvrdlý pták, když prší, může se stát, že pln překvapení se bude s otevřeným zobákem dívat do nebe tak dlouho, až se nakonec utopí! Pokračovat ve čtení „Trpělivá modlitba“

V Dobrušce skončil 3. ročník festivalu „3 soboty“

festival_dobruskaV polovině srpna se v Dobrušce uskutečnila třetí a poslední část třetího ročníku letního alternativního divadelního festivalu“ 3 soboty”. Festival pořádá místní náboženská obec za pomoci mnoha mladých lidí z Dobrušky, kteří se účastní nejen samotné realizace festivalu, ale i jeho příprav, propagace a tvorby plakátů.

Když jsme s festivalem začínali, byl dramaturgicky zaměřen na mladší až střední generaci, ale jak čas ubíhá a postupně dorůstají malé děti návštěvníků, musíme program trochu upravit i pro ně. Není proto vyloučeno, že příští ročník bude směřovat hlavně na malé diváky a pro rodiče se najde představení až v podvečer. Pokračovat ve čtení „V Dobrušce skončil 3. ročník festivalu „3 soboty““

Vzpomínka

V Čáslavi vzpomněli při bohoslužbách 125. výročí (narozen 7. 5. 1886) svého bývalého předsedy rady starších, starosty města a poslance br. Ferdinanda Práška. Zasloužil se o vybudování tamního sboru, v parlamentu hájil zájmy naší církve a ve 30. letech minulého století byl místopředsedou ústřední rady.

18. kurz varhaníků a zpěváků naší církve přede dveřmi

Místem letošního setkání varhaníků a zpěváků naší církve se stává poprvé Hradec Králové, a to ve dnech 5. srpna – 13. srpna. Jeho vedoucím je už poosmnácté Zdeněk Kovalčík a spirituálem bratr emeritní patriarcha Josef Špak. Kurz se koná pod patronací královéhradeckého biskupa br. Štěpána Kláska a je otevřen zájemcům z celé církve – začátečníkům i pokročilým. Pokračovat ve čtení „18. kurz varhaníků a zpěváků naší církve přede dveřmi“

Setkání na cestě

Kázání uveřejněné v ČZ 19/2011, 2. neděle po Velikonocích, Lk 24,13-35

Učedníci jsou zpražení. Už je to třetí den a nic. Nic se nestalo. Zázrak se nekonal. Je to téměř poválečný popis, člověk vidí tu pustinu vně i uvnitř, jak jdou tu přibližně jedenáctikilometrovou pouť bez entuziasmu, bez vize, bez budoucnosti. Učedníci s ničím nepočítají, a potká je zázrak. Učedníci stojí v zármutku, a mluví s nimi sám Pán. Ještě to nevědí, ještě neutíkají za ostatními, příběh se teprve rozvíjí, ale Bůh už je zde. Ačkoli je pořád šero, pořád se připozdívá, Pán už je tu a řeší. Řeší jejich – naši skepsi. Pokračovat ve čtení „Setkání na cestě“

Květná neděle

Kázání uveřejněné v ČZ 16/2011, Květná neděle, Mt 21,1-11

Květná neděle – den stlaní ratolestí na cestu, po níž přijíždí král. Den, kdy se chrámy zdobí květy a zelení na připomínku slavného Kristova vjezdu do Jeruzaléma. Čas radosti, zdánlivě zcela nelogické pro ty, kdo vědí, co se chystá, co se za pár dní stane. Pokračovat ve čtení „Květná neděle“

Pro oči nevidíme

Kázání uveřejněné v ČZ 14/2011, 4. neděle postní, J 9,1-41

Co svět světem stojí, přesněji, co člověk na světě stojí, zkoumá jej. Od stvoření až podnes se stále snažíme všechno, co jde, prozkoumat, prohlédnout, poznat. K přízvisku člověk rozumný, kterým jsme se označili, by se dalo přidat i člověk šmejdivý. Pokračovat ve čtení „Pro oči nevidíme“