Dokonalá moudrost

Kázání uveřejněné v ČZ 21/2013; Nejsvětější Trojice, J 16,12-15

Sestry a bratři,
pokoj Páně s vámi se všemi. Sedím za psacím stolem s úkolem napsat nedělní kázání, které má mít tu výsadu, že bude otištěno v týdeníku mé církve. To je vcelku ošemetná věc. Budou ho, možná, číst někteří moji kolegové, sestry a bratři z okolí i z konce naší vlasti. Na tyto řádky se asi zadívá i oko vzdělaných a zkušených učitelů, teologů. Musím si tedy dát záležet. Trošku se předvést a ukázat, že mě něco naučili. Je to poněkud tíživá představa. Ale už mám titul (promluvy): Dokonalá moudrost. Mám se tedy od čeho odrazit. Položím si otázku: Co je dokonalá moudrost? Týká nebo dotýká se nás? Lze ji pojmout? Kde ji nalézt? Pokračovat ve čtení „Dokonalá moudrost“

Kázání při biskupské ordinaci Pavla Pechance

IMG_1758Milé sestry a milí bratři, vážení přátelé,

věřím, že je symbolické, že se k ordinaci našeho nového bratra biskupa Pavla setkáváme právě dnes – v sobotu před Hodem Božím svatodušním, který v tradici křesťanské církve patří mezi tři největší svátky v liturgickém roce. Většina lidí v naší zemi ho ale na rozdíl od Vánoc a Velikonoc tak nevnímá. Jistě není náhodou, že slovní podobnost mnohé lidi u nás vedla k záměně svátků svatodušních s dušičkami. A tak jsem asi rok po „sametové revoluci“ zaznamenal počátkem listopadu reklamu jednoho květinářství na chryzantémy, kaly a slaměnky jako na svatodušní květiny. Můžeme se nad tím pousmát, ale zároveň by to mělo být pro nás křesťany varováním. Pokračovat ve čtení „Kázání při biskupské ordinaci Pavla Pechance“

VIII. biskupem královéhradeckým byl ordinován a instalován Pavel Pechanec

ordinace

(fotogalerie v článku)

V sobotu 18. května byl při sobotní vigilii Ducha svatého ordinován do služby biskupa a instalován do čela královéhradecké diecéze Církve československé husitské českodubský farář bratr Pavel Pechanec. Slavnostní bohoslužby se v čele s patriarchou zúčastnili sloužící i emeritní biskupové naší církve, zástupci ekumeny a reprezentanti společensko-kulturního života.

Ve zcela zaplněném sboru kněze Ambrože byla citelná radost přítomných věřících a duchovních, kteří přišli podpořit člověka Pavla Pechance, kterého si Hospodin pro biskupskou službu povolal. Pokračovat ve čtení „VIII. biskupem královéhradeckým byl ordinován a instalován Pavel Pechanec“

Pozvání do Hradce

V modlitebně naší církve v Hradci Králové se 21. května v 9.00 koná přednáška Jiřího Lukeše Apoštolův příklad svobody.

Od 18.00 uslyšíte ve zdejším Sboru kněze Ambrože Biblické písně A. Dvořáka v podání M. Vlasákové a O. Muchy.

Chrámem Pokoje v Hrádku nad Nisou zněla čeština, němčina i francouzština

rudy_popV půlce dubna navštívilo pod vedením faráře Rudiho Poppa naši náboženskou obec 60 věřících z Evangelické reformované církve z francouzského města Remeš v oblasti Champagne. Jejich cílem bylo poznat církve působící v regionu Trojzemí, a tak navštívili německý Herrnhut (Ochranov – místo usídlení exulantů Jednoty bratrské), ve Wroclawi (Vratislav) se setkali ze zástupci polských luteránů a v Hrádku si nejen prohlédli Chrám Pokoje a seznámili se s jeho historií a historií CČSH, ale také velice živě diskutovali a porovnávali učení obou církví. Vedle dění v církvi je zajímal i vztah církve a státu a práce se seniory i mládeží. I přes zeměpisnou vzdálenost, která nás dělí, jsme našli mnohé, co nás spojuje.

Hedvika Zimmermannová, ředitelka DM CČSH,
farářka náboženské obce v Hrádku nad Nisou

Duchovní libereckého vikariátu se rozloučili s biskupem

IMG_1570Na vikariátní konferenci duchovních ve Vysokém nad Jizerou dne 14. května 2013 se duchovní libereckého vikariátu Královéhradecké diecéze rozloučili s biskupem Štěpánem Kláskem. Bohoslužbu sloužila jablonecká farářka Mgr. Miroslava Mlýnková, poté, ještě před jednáním, nastupující biskup Pavel Pechanec spolu s vikářem Benjaminem Mlýnkem předali společný dar a rozloučili se se Štěpánem Kláskem jménem celého vikariátu. Prohlédněte si fotogalerii z tohoto setkání. Pokračovat ve čtení „Duchovní libereckého vikariátu se rozloučili s biskupem“

Pozvánka na biskupskou ordinaci a instalaci

IMG_0011Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu.

(Římanům 8,8)

Člověk žije natolik – nakolik je užitečný.

(Karel Farský)

Moji milí,
rád Vás zvu na svou ordinaci a instalaci pro službu
biskupa královéhradecké diecéze Církve československé husitské
v sobotu 18. května 2013 od 14 hodin
do Sboru kněze Ambrože, Ambrožova 729, Hradec Králové.

Váš Pavel Pechanec

ke stažení v PDF pozvánka v PDF