Zemřela sestra farářka Naďa Brázdilová

Sestra farářka Naďa Brázdilová zemřela náhle 28. prosince 2010. Byla první ženou s úplným teologickým vzděláním, která přijala svátost svěcení kněžstva v Církvi československé husitské v roce 1947. Církev se se sestrou Naďou Brázdilovou rozloučí ve středu 5. ledna ve 13 h v obřadní síni hřbitova v Trutnově.

Zanedbané pozvání

Kázání v Broumově 3.10. 2010 (Ef 4,17-5,2, Mt 22,1-14)

„S královstvím Božím je to tak“ – začíná Ježíš vyprávět podobenství, aby přiblížil svým posluchačům skutečnost, kterou Bůh zamýšlí pro své věrné.

S královstvím Božím je to tak, jako když král (rozuměj Bůh) vystrojí svatbu svého syna. Těžko si představit větší slavnost. O čem však Ježíš vypráví dál, to není ani trochu veselé. Pokračovat ve čtení „Zanedbané pozvání“

Koho od víry nikdo neodradí

Bratr farář Bohumil Klásek vstoupil do služeb církve před 60 lety a sloužil v deseti náboženských obcích jako duchovní nebo administrátor. Kromě toho více než čtvrt století vykonával funkci tajemníka královéhradecké diecéze a působil i jako inspektor náboženství. Mnozí ho poznali z jeho práce v liturgické komisi, na biblické katedře nebo v teologickém poradním sboru. U příležitosti tohoto i jeho životního jubilea jsem mu položil několik otázek. Pokračovat ve čtení „Koho od víry nikdo neodradí“

V čem ta prozíravost?

Kázání v Broumově 18. 7. 2010 (Ř 8,1n.6-9-15.24-26, Lk 16,1-19)

Co to Ježíš vlastně vyřkl? Věc nečekanou, nezapadající do obrazu, který o něm máme. Působí na nás jako „nášlapná mina“, je to provokace, která spolehlivě rozhořčuje. Jak může lidem duchovně zaměřeným dávat za příklad člověka, který se evidentně pokouší o korupci?
Než se ovšem při čemkoli nechá člověk unést emocemi, má se pokusit proniknout pod první, doslovný smysl slov. Pokračovat ve čtení „V čem ta prozíravost?“

Chce to změnu!

Kázání v Broumově o 1. neděli postní, 21. 2. 2010
(Ž 91,15-16; 2K 6,1-10; Mt 4,1-11)

Svět okolo nás je plný nabídek. Reklama staví na tom, že vám z té nepřebernosti něco zvýrazní Toho si všimni! My si teď ovšem všimněte něčeho podstatnějšího než je reklamní nabídka! Začíná půst – takové velké upozornění, že se má něco změnit. Pokud svět okolo bereme jako  k lepšímu osudově nezměnitelný, měli bychom zpozornět. Je málo být nespokojený. Je třeba něco udělat! Ta změna ovšem – pozor – musí začít v nás. Je to nepříjemné, ovšem nezbytné. Pokračovat ve čtení „Chce to změnu!“

2. ekumenický Kirchentag

Vážené sestry, vážení bratři,
ve dnech 12. do 16. května 2010 se bude konat 2. ekumenický Kirchentag, tentokrát v Mnichově. Program bude bohatý (přednášky, výstavy, písně, tance) a čeká nás také Český večer, ekumenické bohoslužebné shromáždění s programem a pohoštěním v jednom z mnichovských kostelů.

Ekumenická rada církví v ČR získala od pořadatelů výjimečnou nabídku a za malý poplatek 1000,- Kč na osobu zajistí dopravu autobusy do Mnichova a zpět, ubytování ve školách a vstupenku do areálu, kde se koná velká část programu.

Více informací najdete na tomto odkazu.

Kateřina Děkanovská, ÚR CČSH

Pomoc pro Haiti

Ředitelka Diakonie a misie Církve československé husitské se obrací na věřící dopisem:

Pokoj vám, milé sestry a bratří. Nikoho z nás jistě nenechává lhostejným osud zemětřesením zničeného ostrova Haiti. Po záchranářských pracích nastane dlouhodobá a vyčerpávající obnova základní infrastruktury a tvorby základních podmínek pro život obyvatel. Pokračovat ve čtení „Pomoc pro Haiti“

Golem

Církev československá husitská Město Hořice, Městské muzeum a Městská knihovna Hořice

si dovolují vám nabídnout účast na projektu:

„GOLEM – NAJDI SVŮJ ŠÉM“,

který je pořádán při příležitosti letošního 400. výročí smrti vynikajícího židovského učence rabi Jehudy Leva ben Becalel, zvaného Maharal či rabi Lev. Pokračovat ve čtení „Golem“