Pravý pastýř nežene, pravý pastýř vodí

dobry_pastyr_upiceKázání na III. neděli po Velikonocích (J10,22-30; ekumenický lekcionář cyklu C), uveřejněno v Českém zápase 16/2013.

Ve vzpomínkách turisty po Izraeli jsem kdysi četla, jak se ocitl u napajedla právě ve chvíli, kdy pastýři z různých směrů přivedli své ovce. Oni sami utvořili hlouček, povídali si a mezitím se jejich stáda beznadějně promíchala. Ten turista na to hleděl s velkým podivem a běžel se pastýřů ptát, co si počnou. Ti se jenom usmívali a říkali, ať si počká. Po nějaké chvíli se opět rozešli každý svým směrem, začali ovce volat a jejich ovečky se, každá za svým pastýřem, poslušně rozdělily. Pokračovat ve čtení „Pravý pastýř nežene, pravý pastýř vodí“

Saul se stává Pavlem

Kázání na II. neděli po Velikonocích (Sk 9,1-19a; ekumenický lekcionář cyklu C), uveřejněno v Českém zápase 15/2013.

Tradicí naší církve bývá, že se v nedělních homiliích zaměřujeme převážně na texty evangelijní. Odpusťte mi prosím pro jednou, ale chtěl bych se dnes věnovat textu prvnímu, tedy zprávě z knihy Skutků apoštolských, a sice tématu obrácení Saula, vášnivého pronásledovatele právě mladé, vznikající křesťanské církve, na Pavla, věrného a ještě vášnivějšího obránce víry v Ježíše Krista. Jedná se totiž o téma velice aktuální, potřebné a nebojím se napsat i duchovně dobrodružné. Pokračovat ve čtení „Saul se stává Pavlem“

Pozvání do Hradce

Zveme do Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové (Ambrožova 729) na následující setkání: 25. dubna od 18 hodin: večer poezie Jana Skácela. Recitují Kateřina Francová a Dušan Hřebíček.

Květná neděle v Machově

libalova_machovV odpoledních hodinách na Květnou neděli se v Machově rozezněl irský folk hudební skupiny Chvíle z Hronova. Celý koncert byl uskutečněn za spolupráce náboženské obce Machov v čele s paní farářkou paní Olgou Líbalovou. I když venku bylo velmi mrazivé počasí s ledovým větrem, účast místních byla vysoká a měla zástupce ve všech věkových kategoriích.
Kapela vytvořila v kostele osobitý styl charakteristický nakažlivou energií a irskou rytmikou, které spolu s křehkou krásou tradičních písní zpívaných česky i anglicky uchvátily celé publikum. Tento koncert se pořádal již podruhé a doufáme,že se stane tradicí na každou Květnou neděli. Za krásnou atmosféru a umělecký prožitek děkujeme paní farářce Olze Líbalové a hlavně členům hudební skupiny Chvíle z Hronova, které přejeme do budoucna hodně úspěchů v tvorbě a v osobním životě.

Jarmila Šenková (převzato z ČZ 14/2013)

Učedníci a zavřené dveře

liberec03Kázání na I. neděli po Velikonocích (J13,31-35; ekumenický lekcionář cyklu C), uveřejněno v Českém zápase 14/2013.

Milé setry a milí bratři! Pokoj vám! Tak máme po Velikonocích! Můžeme se vrátit k našim běžným životům. Můžeme se zavřít zpět do pracovních povinností, běžných starostí a strachování. Můžeme, ale nemusíme! Záleží totiž jen na nás a na tom, zda jsme se setkali s živým Kristem. Dnešní čtení se vztahují ke dvěma zavřeným dveřím, za kterými se ocitají učedníci. První jsou dveře z Janova evangelia, které zavřeli učedníci sami. Jsou to dveře strachu a smutku zamčené před vnějším světem. Učedníci totiž ztratili svého Mistra, který byl pověšen na kříž a pohřben. Dnes po třech dnech je hrob prázdný. Nechápou, co se děje. Byl tam a už není! A tu náhle stojí uprostřed nich! Živý a mluvící! Vyzývá je k při jetí Ducha svatého. To samé se jim stane i za týden díky pochybujícímu Tomášovi. Opět jsou spolu. Opět za zavřenými dveřmi. Opět stojí uprostřed nich. A díky tomu Tomáš vyznává: „Můj Pán, můj Bůh.“ Pokračovat ve čtení „Učedníci a zavřené dveře“

Pozvání do Hradce

Zveme do Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové (Ambrožova 729) na následující setkání:

  • 15. dubna od 17 hodin: Francie – země Světového dne modliteb. Svědectví Mgr. Aleny Naimanové s promítáním (zasedací síň DR)
  • 20. dubna od 14 hodin: setkání rodin s předškolními dětmi (modlitebna)
  • 25. dubna od 18 hodin: večer poezie Jana Skácela. Recitují Kateřina Francová a Dušan Hřebíček (modlitebna).

Výstavy v Hradci Králové

Zveme do Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové na vernisáž výstavy fotografií Martiny Jurčekové a multimediální instalace Varel Oberreiterové 2. dubna v 17.30 hodin s hudebními improvizacemi Davida Matěny na varhany a Varel Oberreiterové na bicí.

Za bratrem farářem Zdeňkem Lulkem

lulek15. února jsme se v Husově sboru naší církve v Chrudimi naposled rozloučili s bratrem farářem Mgr. Zdeňkem Lulkem, který zemřel po krátké nemoci ve věku 81 let. Na jeho úmrtním oznámení jsme mohli číst Kristovo slovo z Janova evangelia: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám: ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“, a tak jsme i my s poděkováním Pánu Bohu a ve smíření odevzdali jeho uzavřený pozemský život tomu, jenž je dárcem pravého pokoje, který nemůže dát, ale proto ani vzít svět. Pokračovat ve čtení „Za bratrem farářem Zdeňkem Lulkem“

Cestopis v Českém Dubu

Zveme srdečně do Husova sboru na promítání a vyprávění o cestě po severu Španělska Z Čech až na konec světa v úterý 19. března od 17.30 hodin. Prostřednictvím fotografií navštívíme pohoří Picos de Europa, Santiago de Compostella a zavítáme i na místo v mi nulosti považované za konec světa, Cabo de Fisterra. Pořadem provází Mgr. Lada Kocourková.