Noc kostelů v Broumově

Pozvání pro návštěvníky
Pozvání pro návštěvníky

 

Letošní cyrilometodějské výročí jsme se rozhodli připomenout malou výstavou kreseb z omalovánek SOLUŇŠTÍ BRATŘI, připravených broumovskou farářkou. Děti měly k omalování k dispozici černobílé kresby.Omalovánky vydává Tiskové středisko brněnské diecéze CČSH.

 

Výstava omalovánek k cyrilometodějskému  výročí - kresby J.Wienerovévýstava omalovánek

 
 

Vystoupení pěveckého souboru Bohemáček v průběhu večera
 w-zpíváme

Letošní setkání žen 3 zemí

se bude konat od 19. 6. do 23. 6. v Lutherově městě Wittenbergu. Za naši církev se setkání zúčastní sestry Henrieta Zejdová, farářka ve Frýdlantě, Helena Salfická, farářka v Holicích, Alena Naimanová, farářka v Rychnově nad Kněžnou a Marie Tučková z Červeného Kostelce. Hlavním tématem bude vztah reformace a žen. Sestra Naimanová poslouží 22. června kázáním v zámeckém kostele, na jehož vrata v r. 1517 přibil Martin Luther své proslulé téze.

Za bratrem Jaroslavem Metyšem

Odešel dobrý člověk, věrný bratr, hudebník, sportovec Jaroslav Metyš z Litomyšle. Narodil se v roce 1930 v rodině faráře a významného hudebníka Jaromíra Metyše, spoluzakladatele hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Bratr farář dlouhá léta vedl pěvecký sbor Vlastimil a dirigoval Litomyšlskou filharmonii. Toto prostředí zanechalo v Jaroslavovi hluboké kořeny. Studoval gymnázium. V politických procesech v padesátých letech byl souzen a uvězněn. U Jaroslava to bylo ve vykonstruovaném procesu ve Svitavách a u jeho bratra Karla – dosud žije na faře naší církve v Moravské Třebové – v procesu se studenty litomyšlského gymnázia, kteří roznášeli letáky proti režimu, a rektorem Stříteským.  „Největším“  prohřeškem bylo údajně to, že sejmuli v učebně obraz Stalina a prý ho někam uložili. Pokračovat ve čtení „Za bratrem Jaroslavem Metyšem“

Pane, neobtěžuj se…

Kázání uveřejněné v ČZ 22/2013; 2. neděle po Duchu sv.; L 7,1-10

Kdo by nechtěl, aby Ježíš přišel pod jeho střechu? Snad každý by o to stál. Až na setníka. Pro něj to je, jako by do jeho domu měla vstoupit čistota sama. Necítí se hoden nacházet se v blízkosti někoho tak hlubokého, čistého a svatého, jako je Ježíš. Neodvažuje se. To není pasivita, to je bázeň Boží. Pokračovat ve čtení „Pane, neobtěžuj se…“

Obměna biskupského sboru – předání pastýřské služby

IMG_1910V čase před svatodušními svátky prožívala naše Církev československá husitská významné okamžiky. Došlo ke změnám ve vedení duchovní správy ve třech diecézích – v Olomouci, v Brně a v Hradci Králové. Vyjádřeno biblickým obrazem došlo k předání pastýřské služby a k výměně strážců ovcí Kristova stáda (Sk 20,28). Svoji biskupskou službu ukončila sestra Jana Šilerová, bratr
Petr Šandera a bratr Štěpán Klásek. Je to pro nás příležitostí poděkovat jim a nově ordinovaným a instalovaným biskupům popřát Boží milost a provázet je trvale svými modlitbami. Pokračovat ve čtení „Obměna biskupského sboru – předání pastýřské služby“

Uvolňovat prostor Duchu Kristovu

biskup_synodaRozhovor s Pavlem Pechancem, který vyšel v ČZ 22/2013

Novým biskupem královéhradecké diecéze naší církve byl zvolen Mgr. Pavel Pechanec, farář náboženské obce v Českém Dubu. Slavnostní instalace a ordinace proběhly v sobotu 18. května ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové. Tak jako dalším novým bratrům biskupům  jsme si dovolili položit bratru Pechancovi několik otázek. Pokračovat ve čtení „Uvolňovat prostor Duchu Kristovu“

Rozhovor s Pavlem Pechancem

p1000186Přinášíme rozhovor s bratrem biskupem, který vyjde v časopise pražské diecéze Husita.

1. Vážený bratře magistře, v souvislosti s Vaším zvolením novým královéhradeckým biskupem bychom Vám rádi položili několik otázek pro naše čtenáře. Jaké pocity provázely Vaše nitro ve chvíli, kdy jste se dozvěděl, že jste byl na příštích 7 let zvolen novým biskupem?

Jak všichni víme, některé naše vnímání a pocity nám zůstanou hluboko v paměti a některé zasouváme do „přihrádky“ nepodstatných. Chvíle, kdy jsem byl zvolen královéhradeckým biskupem CČSH, samozřejmě pro mě podstatná byla v mnoha ohledech. Na diecézním shromáždění jsem se snažil jako kandidát pro službu biskupa odpovídat na otázky a po zakončení rozpravy jsme se spolu se svou „proti“ kandidátkou Olgou Líbalovou odebrali mimo volební shromáždění. Usadili jsme se na zahradě Husova sboru v Pardubicích, já jsem začal usrkávat výborný čaj, Olinka měla kafe, svítilo sluníčko. Pokračovat ve čtení „Rozhovor s Pavlem Pechancem“

Diakonicky workshop nám pomohl otevřít oči a překonat bariéry našich představ

ucastnici_workshopuDíky spolupráci měst Hrádek n. N. a Žitavy a Diakonie CČSH se mohl uskutečnit workshop na téma „Sportovní možnosti pro lidi s handicapem“, který se konal 24. – 26. května 2013 v Heřmanicích v Podještědí a v rámci kterého se zde setkalo 22 účastníků z Čech, Polska a Německa.
Pokračovat ve čtení „Diakonicky workshop nám pomohl otevřít oči a překonat bariéry našich představ“

Noc kostelů v Nové Pace

18Již třetím rokem se naše náboženská obec zúčastnila projektu, který letos v pátek 24. května otevřel kostely a modlitebny po celé České republice. To, že si získává u veřejnosti oblibu, svědčí i návštěvnost našeho sboru, která má vzestupnou tendenci. Letos si přišlo prohlédnout prostory kulturní památky téměř sto návštěvníků, pro které jsme připravili pestrý program. Čekal je výklad o historii sboru a možnost vystoupat věží až ke zvonům. Někteří se zúčastnili výtvarné dílny a řady soutěží. Děti absolvovaly detektivní pátrání v nejskrytějších koutech sboru, kreslily křídou na chodník a vyráběly svíčky. Návštěvníky zaujala fotoprezentace sborového života a dvě výstavy – panelová o historii naší církve a výstava obrazů pana Ing. Vladimíra Tekverka. Proběhla ukázka a nácvik židovského kruhového tance a celý program zpestřovaly varhanní improvizace studenta novopackého gymnázia Jaroslava Moravce. Tradicí se stala i nabídka literatury nakladatelství Blahoslav a nechybělo ani občerstvení pro příchozí. Všem, kteří se na organizaci Noci kostelů v Husově sboru podíleli, patří velký dík! Byl to požehnaný čas a příležitost zprostředkovat setkání s křesťanstvím široké veřejnosti netradičním způsobem. I my jsme si večer užili! Pokračovat ve čtení „Noc kostelů v Nové Pace“