Bohoslužba ve Škodějově

OLYMPUS DIGITAL CAMERAU příležitosti výročí ThDr. Karla Farského
(zemřelého 12. 6. 1927)
– modernistického kněze a prvního patriarchy Církve československé husitské –
zveme na poutní bohoslužbu, která se koná
v sobotu 14. června
od 15 hodin

pod širým nebem v jeho rodišti Škodějově u Semil.

Liturgii vede společně s biskupským sborem CČSH bratr patriarcha ThDr. Tomáš Butta, který poslouží kázáním.

V případě nepříznivého počasí se bohoslužba bude konat
ve sboru Dr. Karla Farského ve Vysokém nad Jizerou.

Modlitby 21. týden (19. – 25. května)

nejakej_parkI. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země, a nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli, ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý; vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní.

Skutky 17, 24-25

Stvořiteli nebe i země, milosrdný Otče, jsi všude a ve všem, bydlíš v každém člověku.

Každé naše nadechnutí je s Tebou spjaté, i když si to ne vždy uvědomujeme.

Nejsi na nás závislý, ale my ano, žijeme, pohybujeme se, jsme. Prosíme tedy, ať nás posiluje radost, že jsme Tvé děti, ať slyšíme Tvé slovo a chceme je slyšet v nám dané přítomnosti a ne někdy „jindy“. Pokračovat ve čtení „Modlitby 21. týden (19. – 25. května)“

Noc kostelů v Nechanicích

koncert Noc kostelů 23. května 2014 se koná od 18.00
i v modlitebně Církve československé husitské v Žižkově sboru v Nechanicích.

Vystoupí komorní sbor Cantus Feminae z Nechanic pod vedením sbormistra Petra Semeráka.

Srdečně vás zveme!

Modlitby 20. týden (12. – 18. května)

zedI. Štěpán, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží, a řekl: „Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží.“

Skutky 2,55-56

Kriste, prosíme o tvého Ducha, ať vnímáme Tvou slávu.

Po pravici a levici našich životů bez Tvého Ducha stojí jen mnohá starost a prázdnota. Pak často my lidé jen křičíme, nebo si zacpáváme uši před Tvým Slovem a stavíme si obraz své vlastní slávy a svého vidění.

Prosíme, Kriste, smiluj se nad námi, ať dnes vidíme Tvou slávu, otevřenost nebes a radosti i přes všechny rány… Pokračovat ve čtení „Modlitby 20. týden (12. – 18. května)“

Biblická katedra – list Jakubův

papyrus_jakubKrálovéhradecká diecéze Církve československé husitské vás srdečně zve na pokračování biblické katedry:

přednáška na téma
LIST JAKUBŮV

Mgr. Jiří Lukeš, Th.D.

v pondělí 12. května 2014 od 9 hodin
modlitebna náboženské obce CČSH v Hradci Králové.

Modlitby 19. týden (5. – 11. května)

džbánI. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí.

Skutky 2,46-47a

Nebeský Otče, nejsme všemu lidu milí. Pohled na církev bývá tady všelijaký.

Dost dobře ale ani nemůžeme být všem milí, protože chceme být Tvoji, Otče. Jsme směřováni, abychom byli jiní než dnešní společnost.

V mnohém se v církvi bohužel příliš neodlišujeme od ostatních lidských organizací. Neumíme se vždy dělit s radostí o hmotné statky ani o dary Ducha.

Prosíme, uč nás, abychom s upřímným srdcem a ve svornosti, byli Tobě milí… Pokračovat ve čtení „Modlitby 19. týden (5. – 11. května)“

Modlitby 18. týden (28. dubna – 4. května)

kvety_na_poliI. Ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: „Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!“

Skutky 2,40

Oslavený Kriste, jsi naše záchrana, poznali jsme tě tak.

Voláš na nás, abychom došli k záchraně, děkujeme Ti za trpělivost, kterou s námi máš. Děkujeme Ti za mnohé svědky, kteří na nás ve tvém Duchu volají. Máme být Tvoji, ne světa zvráceného a Tobě nepřátelského.

Prosíme, ať dokážeme plně vnímat Tvé slovo skrze Tvé svědky. Prosíme, kéž je v nás dnes přehlušeno volání tohoto světa a my se umíme z něj vymanit… Pokračovat ve čtení „Modlitby 18. týden (28. dubna – 4. května)“