Pozvánka na biskupskou ordinaci a instalaci

IMG_0011Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu.

(Římanům 8,8)

Člověk žije natolik – nakolik je užitečný.

(Karel Farský)

Moji milí,
rád Vás zvu na svou ordinaci a instalaci pro službu
biskupa královéhradecké diecéze Církve československé husitské
v sobotu 18. května 2013 od 14 hodin
do Sboru kněze Ambrože, Ambrožova 729, Hradec Králové.

Váš Pavel Pechanec

ke stažení v PDF pozvánka v PDF

Zpráva o diecézním shromáždění 27. 4. 2013

p1000188V sobotu 27. dubna se konalo diecézní shromáždění královéhradecké diecéze a rovněž mimořádné volební shromáždění, jehož hlavním cílem bylo zvolení nového biskupa/biskupky. Výběr kandidátů, kteří by splňovali předepsané církevní normy a byli lidsky i profesionálně přijatelní, omezoval velmi plachý přístup většiny oslovených k jejich možné kandidatuře. Nakonec se do „posledního kola“ dostali dva duchovní. Sestra Olga Líbalová (duchovní v Hronově) a bratr Pavel Pechanec (duchovní z Českého Dubu). Právě oba zmínění kandidáti sloužili pod vedením dosavadního biskupa bratra Štěpána Kláska bohoslužbu. Štěpán Klásek posloužil přítomnému shromáždění kázáním a také vedením eucharistické části naší liturgie. V kázání bratr biskup Klásek zdůraznil váhu Boží přítomnosti i jeho vůle při jakékoli křesťanské činnosti. Pokračovat ve čtení „Zpráva o diecézním shromáždění 27. 4. 2013“

Nově zvolený biskup Pavel na Radiu Proglas

V pondělním zpravodajství Radia Proglas telefonicky o své službě hovořili dva noví biskupové Církve československé husitské: brněnský biskup Juraj a královéhradecký biskup Pavel. Článek se zvukovými záznamy telefonátu je dostupný na webu Radia Proglas.

„První kroky člověka jsou vždy poměrně nejisté a člověk si mapuje terén,“  řekl v rozhovoru biskup Pavel s tím, že kromě úřednické podoby této služby nechce zapomínat na poslání pastýře, „to je vůbec tím nejtěžším úkolem – snažit se přehlédnout celou naší diecézi. Prvních úkolů a prvních krůčků bude celá řada.“

nově zvolený biskup (audio MP3) Pavel Pechanec na Radiu Proglas (zvukový záznam)

Nové přikázání?

kriz_upiceKázání na IV. neděli po Velikonocích (J13,31-35; ekumenický lekcionář cyklu C), uveřejněno v Českém zápase 17/2013.

Co je vlastně nového na Ježíšově přikázání lásky? Vždyť slova „budeš milovat svého bližního jako sebesamého“ znali učedníci shromáždění kolem Pána v jeruzalémském večeřadle velmi důvěrně od dětství ze Zákona Mojžíšova (Lv 19,18).Třeba takový Jidáš, odbíhající právě odposlední večeře do tmy zradit Pána jeho protivníkům, si mohl klidně trousit na cestu pod vousy, že ten Ježíš stejně není nijak originální. Kdyby si ovšem na ta Ježíšova slova vůbec počkal. Pravda, Ježíšovo nové přikázaní je na první poslech hodně podobné slovům knihy Leviticus. Avšak láska, o níž Pán mluví, ta nezůstává u pouhých slov. Její řeč je hlubší. Je to řeč činů. A právě ta je onímnovým. Láska, kterou Pán Ježíš mezi své učedníky přináší, má totiž velikou sílu. Dosud nevídanou. S neskrývanou odvahou a v jejím jménu boří Kristus na cestě za potřebnými hradbu litery příkazů a zákazů Zákona. Pokračovat ve čtení „Nové přikázání?“

Kázání na diecézním shromáždění

p10001891S 16,1-13, Sk 1,15-26, J 21,15-25
 Promluva na diecézním shromáždění 27.4.2013 v Pardubicích

Milé sestry a milí bratři,
sešli jsme se dnes ke svému každoročnímu řádnému, ale po sedmi letech i k volebnímu diecéznímu shromáždění, a tak první dvě biblická čtení se hodně dotýkají naší volby a toho, čím je ovlivněna. Kdo z nás by se mohl srovnávat s prorokem, knězem a posledním izraelským soudcem Samuelem? A přece i o něm je řečeno, že příliš dal na to, co měl před očima. Je dobré si to v pokoře uvědomit, je dobré si uvědomit, že i my dáváme na to, jak kdo vypadá, jak je výřečný, případně jaké má zkušenosti a jak si myslíme, že bude hájit naše zájmy. Ale právě to biblické slovo nám připomíná, že to není to nejdůležitější a že Hospodin hledí na srdce. Pokračovat ve čtení „Kázání na diecézním shromáždění“

Biskupem byl zvolen Pavel Pechanec

pechanec_02Dne 27. dubna 2013 byl v odpoledních hodinách na mimořádném diecézním shromáždění v Husově sboru v Pardubicích osmým biskupem královéhradeckým zvolen Mgr. Pavel Pechanec.

Řádné diecézní shromáždění v dopoledních hodinách zvolilo mimo jiné nové laické členy ústřední rady za královéhradeckou diecézi, kterými jsou br. Mgr. Roman Zejda a br. Mgr. Pavel Tuček.

Slavnostní bohoslužba s biskupskou ordinací  a instalací se bude konat v sobotu 18. května 2013 od 14.00 v Hradci Králové ve Sboru kněze Ambrože. Pokračovat ve čtení „Biskupem byl zvolen Pavel Pechanec“

Rozhovor s bratrem biskupem Štěpánem Kláskem

P1000189
bratr biskup Štěpán Klásek na diecézním shromáždění v Pardubicích 27. dubna 2013

(rozhovor otištěný v Českém zápase 17/2013)

Bratr biskup Štěpán Klásek se loučí po 14 letech s působením v čele královéhradecké diecéze. Položili jsme mu v této souvislosti několik otázek.

Co pokládáte za klady, případně zápory ve vaší diecézi a církvi?

Největší náš problém vidím v tom, že v nás vždy není dostatek vděčnosti za jedinečný čas milosti a svobody, ve kterém nyní můžeme žít a sloužit. A klad tedy vidím tím pádem zase v tom, anebo spíše v těch, kteří nejen věrně slouží v našich sborech, ale také inspirativně hledají nové cesty k rozvíjení vlastního společenství. V naší diecézi jsem vděčný za letní tábory, ale i za další setkání, která se dotýkají dětí, mládeže, střední generace, seniorů či rozmanitých skupin spojených zájmem o dialog víry s vědou, uměním, službou atd. Pokračovat ve čtení „Rozhovor s bratrem biskupem Štěpánem Kláskem“

Odchází, ale neumírá

stepan_janske_lazne
biskup Štěpán Klásek na synodě duchovních v Janských Lázních 2008

Jaksi nevím, jak začít. Ani s tím názvem si nevím rady: „Bratr biskup odchází?“ Nebo: „Díky za všechno, bratře biskupe?“ Či snad „Sbohem (rozuměj – s Bohem), bratře biskupe?“ Všechno to vypadá jako nějaký nekrolog. Bratr Štěpán Klásek však zatím, chvála Bohu, neumírá. A to jsem moc rád.

Štěpána znám dlouhá léta. Potkal jsem jej poprvé v Pardubicích při setkání mládeže Církve bratrské, kde jsem měl tenkrát domov a kam Štěpán zavítal, snad ještě jako student na praxi, už nevím, s partou mladých lidí. Pak jsem jej potkal, to už měl po vojně, coby mladého faráře v Liberci, kam jsem zase zavítal na setkání mládeže CČSH já. Pokračovat ve čtení „Odchází, ale neumírá“

Pravý pastýř nežene, pravý pastýř vodí

dobry_pastyr_upiceKázání na III. neděli po Velikonocích (J10,22-30; ekumenický lekcionář cyklu C), uveřejněno v Českém zápase 16/2013.

Ve vzpomínkách turisty po Izraeli jsem kdysi četla, jak se ocitl u napajedla právě ve chvíli, kdy pastýři z různých směrů přivedli své ovce. Oni sami utvořili hlouček, povídali si a mezitím se jejich stáda beznadějně promíchala. Ten turista na to hleděl s velkým podivem a běžel se pastýřů ptát, co si počnou. Ti se jenom usmívali a říkali, ať si počká. Po nějaké chvíli se opět rozešli každý svým směrem, začali ovce volat a jejich ovečky se, každá za svým pastýřem, poslušně rozdělily. Pokračovat ve čtení „Pravý pastýř nežene, pravý pastýř vodí“