Putování mládeže

Letní putování mládeže po severních Čechách pořádá bratr biskup Štěpán Klásek. Letošní bude obohaceno o vodácké sjíždění řeky Ploučnice. Společný odjezd buď z vlakového nádraží v Hradci Králové nebo po vlastní ose na výchozí místo putovního tábora, kterým je Mimoň. Datum a čas začátku akce: 3. srpna, 9 hodin.

Kostel v Dobříkově slaví osmdesátku

Před 80 lety se poprvé v dřevěném kostele v Dobříkově na Orlickoústecku začaly konat bohoslužby. V pátek 17. června si toto výročí v obci připomněli. Lidovou stavbu ze 17. století nechal převézt ze Zakarpatské Ukrajiny do Dob­ říkova prvorepublikový politik a první československý ministr národní obrany Václav Klofáč. Kostelík koupil za 16 000 korun a v r. 1930 jej nechal převézt do rodné obce. Rozebraný kostel se musel na místě znovu postavit a opravit. Bylo nutné restaurovat i vnitřní vybavení, které pochází ze dvou kostelů. Po roce se otevřel veřejnosti. Od roku 1963 je kostel kulturní památkou a vlastní jej naše církev. Slavnostní bohoslužby se zúčastnil pravoslavný kněz z Cholmovce, odkud kostelík pochází, i bratr patriarcha. Pokračovat ve čtení „Kostel v Dobříkově slaví osmdesátku“

Radostné chvíle v Litomyšli

Na shromáždění náboženské obce byla v březnu zvolena nová rada starších. Tři starší členové odstoupili. Bratr Ronovský, kterému se v zaměstnání říkalo „Boží muž“, zemřel. Je potěšitelné, že členství přijali skutečně mladí. Důstojným nápadem sestry farářky Věry Říhové bylo spojit 16. května májovou pobožnost se slibem nové rady starších. Byl pozván bratr biskup Štěpán Klásek. Slib byl a je zavazující. Přejeme, aby rada straších pracovala dobře a aby se náboženské obci dařilo! Pokračovat ve čtení „Radostné chvíle v Litomyšli“

Kdo bude zachráněn?

Kázání uveřejněné v ČZ 24/2011, Hod Boží svatodušní, Sk 2,1-21

„Na nebi církevního roku září tři hvězdy: Hod Boží vánoční, Hod Boží velikonoční a Hod Boží svatodušní“… To byla oblíbená slova profesora Husovy bohoslovecké fakulty Rudolfa Horského. Zatímco jsou Vánoce i Velikonoce v povědomí jak církevní, tak i světské veřejnosti, o Svatodušních svátcích se spíše mlčí, nebo je přinejmenším obcházíme po špičkách. Pokračovat ve čtení „Kdo bude zachráněn?“

Přednáška v Jičíně

15. června v 17. 30 hodin v Husově sboru v Jičíně (Denisova 613) prosloví ThDr. Martin Chadima zajímavou přednášku Jeroným Pražský – Život a smrt středověkého rebela. ČZ 24/2011

Bohoslužba ve Škodějově

Letošní bohoslužby u památníku na­ šeho prvního patriarchy ThDr. Karla Farského v jeho rodišti ve Škodějově (v blízkosti silnice ze Semil do Vysokého nad Jizerou) se budou konat v sobotu 11. června od 10 h. Povede je bratr patriarcha ThDr. Tomáš Butta a kázat bude bratr proděkan Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy doc. ThDr. Jiří Vogel. V případě nepříznivého počasí budou bohoslužby ve sboru ThDr. Karla Farského ve Vysokém nad Jizerou.

Trpělivá modlitba

Kázání uveřejněné v ČZ 23/2011, 6. neděle po Velikonocích, J 17,1-11

Vypráví se, že v začátcích Spojených států amerických se vážně uvažovalo, že by ve státním znaku mohl být krocan. Divoký krocan zaujímal důležité místo v jídelníčku pro příchozí v Novém světě a až dodnes je jeho maso vnímáno jako sváteční pokrm. Nápad symbolu státu se však neujal, nemohl. Argument proti byl drtivý: to zvíře není příliš vhodné, nemělo by znázorňovat stát. Je to sice velký, chutný, ale také i děsivě natvrdlý pták, když prší, může se stát, že pln překvapení se bude s otevřeným zobákem dívat do nebe tak dlouho, až se nakonec utopí! Pokračovat ve čtení „Trpělivá modlitba“

V Dobrušce skončil 3. ročník festivalu „3 soboty“

festival_dobruskaV polovině srpna se v Dobrušce uskutečnila třetí a poslední část třetího ročníku letního alternativního divadelního festivalu“ 3 soboty”. Festival pořádá místní náboženská obec za pomoci mnoha mladých lidí z Dobrušky, kteří se účastní nejen samotné realizace festivalu, ale i jeho příprav, propagace a tvorby plakátů.

Když jsme s festivalem začínali, byl dramaturgicky zaměřen na mladší až střední generaci, ale jak čas ubíhá a postupně dorůstají malé děti návštěvníků, musíme program trochu upravit i pro ně. Není proto vyloučeno, že příští ročník bude směřovat hlavně na malé diváky a pro rodiče se najde představení až v podvečer. Pokračovat ve čtení „V Dobrušce skončil 3. ročník festivalu „3 soboty““

Vzpomínka

V Čáslavi vzpomněli při bohoslužbách 125. výročí (narozen 7. 5. 1886) svého bývalého předsedy rady starších, starosty města a poslance br. Ferdinanda Práška. Zasloužil se o vybudování tamního sboru, v parlamentu hájil zájmy naší církve a ve 30. letech minulého století byl místopředsedou ústřední rady.