Jak jsme žili?

Kázání uveřejněné v ČZ 47/2011, Poslední neděle církevního roku, Mt 25,31-46

Je poslední neděle církevního roku. Za týden tu máme advent, čas radostného očekávání příchodu Spasitele. Dnešní slovo je však varovné i nadějné. Nabádá nás k poctivému zamyšlení nad svým dosavadním životem. Nadějné je v tom, že ještě je čas k nápravě. Pokračovat ve čtení „Jak jsme žili?“

Smutná zpráva

V úterý 1. listopadu ukončila svou pozemskou pouť naše sestra ve službě Helena Kyselová, farářka, která působila v náboženských obcích Čachovice, Benátky nad Jizerou, Česká Skalice, Česká Lípa, Nový Bor a Chlumec nad Cidlinou. Rozloučení se sestrou farářkou se konalo 8. listopadu v Mnichově Hradišti.

„Naše hřivny“

Kázání uveřejněné v ČZ 46/2011, 22. neděle po Duchu sv., Mt 25,14-30

Podobenství o hřivnách je krásným ujištěním o tom, jak Pán každému z nás důvěřuje. Nikdo není z jeho obdarování vynechán a už jen jediná svěřená hřivna znamená nebývalé jmění, jehož investice přináší dvojnásobek. I ten poslední služebník je vybaven tak, aby mohl být užitečný podle svých schopností a nemohl se vymlouvat, že je pro účast na Pánově díle nepoužitelný. Jde o podobenství, a tak nemusí být úplně zřejmé, o jaký vklad do každého z nás se jedná, byť se tu hovoří o penězích, respektive o jednotkách množství drahého kovu. Pokračovat ve čtení „„Naše hřivny““

Náboženská obec Litomyšl na návštěvě v Litovli

litomysl_litovelNáboženská obec Litomyšl uspořádala 1. října zájezd do Loštic, Litovle, Náměšti nad Oslavou a arboreta Bílá Lhota. Zájezdy jsou pořádány každý rok a ten letošní se dle účastníků moc vydařil.

Asi poslední nádherná sobota letošního podzimu, zajímavá místa naší nádherné země. Chceme touto cestou moc poděkovat sestře farářce Lucii Haltofové z náboženské obce Litovel. Zasvěceně a poutavě nás provedla městem, zhlédli jsme Hanácké Benátky a u gymnázia jsme se poklonili památce Jana Opletala. Nakonec jsme byli pozváni do sboru naší církve. Oslovilo nás, jak sestra farářka za 10 roků oživila náboženskou obec a daří se jí práce s dětmi. Cestou domů jsme poděkovali Pánu Bohu za požehnaný den. Těšíme se na další zájezd.

Jaroslav Jiráček, Litomyšl
Foto: Jindřiška Říhová

Další tři zvony pro královéhradeckou zvonohru

V dubnu letošního roku jsme vám z Hradce Králové radostně oznamovali odlití a slavnostní uvedení zvonů nesoucích jméno Jana Husa a Jana Amose Komenského a nyní po půl roce můžeme připojit oznámení a pozvání na slavnostní uvedení dalších tří nově odlitých zvonů pro královéhradeckou koncertní zvonohru, a to ve čtvrtek 10. listopadu 2011 v 18. 00 h ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové za účasti bratra patriachy ThDr. Tomáše Butty, mistra zvonaře Petra Rudolfa Manouška, představitelů města i kraje, ale také výborných muzikantů – varhanice Jiřiny Dvořákové a Radka Rejška, kteří toto slavnostní uvedení hudebně doprovodí. Pokračovat ve čtení „Další tři zvony pro královéhradeckou zvonohru“

Nové zvony v Hradci

Srdečně vás zveme na slavnostní uvedení nových zvonů pro hradeckou zvonohru, které ponesou jména soluňských bratří Cyrila a Metoděje, knížete Václava a biskupa Vojtěcha. Ve čtvrtek 10. listopadu v 18 hodin ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové za účasti patriarchy ThDr. Tomáše Butty.

Slavnostní bohoslužby

Tradiční celocírkevní bohoslužby k příležitosti 93. výročí vzniku samostatného státu se konají ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové v pátek 28. října od 15 h za účasti biskupů a s promluvou ThDr. Jaroslava Hrdličky, Th. D.

O hostině a o hostech

Kázání uveřejněné v ČZ 41/2011, 17. neděle po Duchu sv., Mt 22,2-10

Je to zvláštní podobenství. Ježíš Kristus vypráví o svatební hostině, kterou vystrojil král pro svého syna, možná následníka trůnu. Je pro nás překvapením, že o tuto, dalo by se říci prestižní záležitost není u pozvaných hostů patřičný zájem. Pozvaní nemají z toho žádnou radost, nemají zájem ani čas. Přesto, že je zdůrazněno, že vše je připraveno a o nic se nemusí starat – pozvaní hosté se omlouvají. Všichni mluví téměř stejně: Něco jsem pořídil – musím to jít prověřit – prosím, omluv mne. Tomu třetímu stačí jen sdělit, že se oženil, což je tak závažná věc, že nepotřebuje ani omluvu. Pozvaní mají svých starostí dost. Od hostitele žádný z nich nic neočekává – hostina by byla jen starostí navíc. Pokračovat ve čtení „O hostině a o hostech“

Ekumenický festival

Zahájení 11. ročníku festivalu, který pořádá občanské sdružení Zebín, se koná před ekumenickou kaplí na Zebíně 7. října od 15 h. V Porotním sále jičínského zámku proběhne týž den od 20 h modlitba se zpěvy z Taizé. Hlavní program festivalu se uskuteční v sobotu 8. října. Jeho návštěvníci prožijí řádový den s rytíři z východočeské komendy sv. Zdislavy z Lemberka – Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Program zahájí v 10 h ekumenická bohoslužba v kostele sv. Ignáce. Ve 14 h bude v Porotním sále pokračovat řádový den diskusí na téma: Církev, víra, služba lásky… Přivítáme královéhradeckého biskupa Štěpána Kláska, papežského preláta a generálního vikáře královéhradecké diecéze Římskokatolické církve Josefa Sochu, poručíka Mgr. Jiřího Zedníčka z Českobratrské církve evangelické a další hosty. V 17 h v kostele sv. Jakuba uslyšíte koncert varhanního tria. Modlitba se zpěvy z Taizé uzavře festival v Porotním sále zámku.

David Kracík

Zlo ve světě

Kázání uveřejněné v ČZ 40/2011, 16. neděle po Duchu sv., Mt 21,33-46

Televize, rozhlas, noviny, internet nás denně informují o různých trestných činech, o násilí. Kde se to zlo v nás lidech bere? Často slyším: dnes je ten svět strašný, to dříve takhle nebylo! Ale bylo. Bible, ta stará moudrá kniha, je toho dokladem. Ve Starém zákoně teče krev proudem, dočteme se i o bratrovraždě (Kain, Ábel), násilí takřka na každém listě. Bůh však dává lidem šanci. Dostali ji lidé v Sodomě, dostáváme ji i my dnes. Přišel Mesiáš – Boží Syn. Lidé ale dále hledali a hledají cestu k různým „výhodám“. Tak i v Novém zákoně čteme o Jidášově obchodu (kdy cena člověka byla pouze 30 stříbrných), a to není ojedinělé selhání. Pokračovat ve čtení „Zlo ve světě“