Sbírka Diakonie a misie CČSH pro postižené povodněmi

Číslo účtu Diakonie a misie Církve československé husitské:
164298309/0800
variabilní symbol: 0603

Diakonie a misie Církve československé husitské vyhlašuje sbírku pro postižené povodněmi. Přispívat můžete na účet DM CČSH 164298309/0800 pod variabilním symbolem 0603. Vedení DM CČSH zároveň doporučuje, aby výtěžek nedělních sbírek při bohoslužbách v náboženských obcích CČSH dne 9. června 2013 byl určen rovněž na tento účel. Všem dárcům upřímně děkujeme.

Pomoc potřebným také nabízí rekreační zařízení Betlém v Janských Lázních (tel. 724 358 917)

Další možnosti pomoci potřebným:

Člověk v tísni: http://www.clovekvtisni.cz/cs/chci-pomoci
Diakonie CČE: http://www.diakonie.cz/povodne-2013-chci-se-zapojit-chci-pomoci/
Adra: http://www.adra.cz/novinky/id/adra-otevira-verejnou-sbirku-na-pomoc-lidem-v-zatopenych-oblastech

Prohlášení patriarchy Církve československé husitské ThDr. Tomáše Butty k povodním v ČR

Sestry a bratři, milí spoluobčané,
vyjadřuji jménem svým i jménem celé Církve československé husitské soucit s oběťmi povodní a s těmi, kteří byli zasaženi vodou ve svých domovech i ve svých srdcích. Upřímně se modlíme za Vás, aby Vám Bůh dal vnitřní sílu k překonání současných obtíží a naději do budoucích dnů.

Obracím se především na duchovní naší církve, aby pomáhali, kde je třeba a to jak materiálně, tak duchovně. Kéž jsou naše fary střediskem podpory všem těm, kteří jsou nešťastnými událostmi zasaženi. Dejte se k dispozici orgánům krizového řízení a pomáhejte jim především psychickou podporou. Pokud je to třeba, vytvořte ve svých náboženských obcích vzájemnou podporu pro ty, kteří potřebují pomoc.

Sestry a bratři, podporujte se navzájem a „neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. (Gal 6,2)

Vyprošuji Vám Boží pomoc, posilu a požehnání do nadcházejících dnů

Váš bratr patriarcha ThDr. Tomáš Butta

Synoda královéhradecké diecéze ve znamení úvah o budoucnosti

IMG_2485Duchovní královéhradecké diecéze se sešli na každoročním synodním setkání, aby nejen vyhodnotili uplynulý rok, ale především diskutovali o tom, co stojí před nimi. Tři dny vzájemného sdílení přinesly mnoho nových podmětů a úkolů pro budoucnost jednotlivých náboženských obcí i celé církve. Pokračovat ve čtení „Synoda královéhradecké diecéze ve znamení úvah o budoucnosti“

Noc kostelů v Broumově

Pozvání pro návštěvníky
Pozvání pro návštěvníky

 

Letošní cyrilometodějské výročí jsme se rozhodli připomenout malou výstavou kreseb z omalovánek SOLUŇŠTÍ BRATŘI, připravených broumovskou farářkou. Děti měly k omalování k dispozici černobílé kresby.Omalovánky vydává Tiskové středisko brněnské diecéze CČSH.

 

Výstava omalovánek k cyrilometodějskému  výročí - kresby J.Wienerovévýstava omalovánek

 
 

Vystoupení pěveckého souboru Bohemáček v průběhu večera
 w-zpíváme

Letošní setkání žen 3 zemí

se bude konat od 19. 6. do 23. 6. v Lutherově městě Wittenbergu. Za naši církev se setkání zúčastní sestry Henrieta Zejdová, farářka ve Frýdlantě, Helena Salfická, farářka v Holicích, Alena Naimanová, farářka v Rychnově nad Kněžnou a Marie Tučková z Červeného Kostelce. Hlavním tématem bude vztah reformace a žen. Sestra Naimanová poslouží 22. června kázáním v zámeckém kostele, na jehož vrata v r. 1517 přibil Martin Luther své proslulé téze.

Za bratrem Jaroslavem Metyšem

Odešel dobrý člověk, věrný bratr, hudebník, sportovec Jaroslav Metyš z Litomyšle. Narodil se v roce 1930 v rodině faráře a významného hudebníka Jaromíra Metyše, spoluzakladatele hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Bratr farář dlouhá léta vedl pěvecký sbor Vlastimil a dirigoval Litomyšlskou filharmonii. Toto prostředí zanechalo v Jaroslavovi hluboké kořeny. Studoval gymnázium. V politických procesech v padesátých letech byl souzen a uvězněn. U Jaroslava to bylo ve vykonstruovaném procesu ve Svitavách a u jeho bratra Karla – dosud žije na faře naší církve v Moravské Třebové – v procesu se studenty litomyšlského gymnázia, kteří roznášeli letáky proti režimu, a rektorem Stříteským.  „Největším“  prohřeškem bylo údajně to, že sejmuli v učebně obraz Stalina a prý ho někam uložili. Pokračovat ve čtení „Za bratrem Jaroslavem Metyšem“

Pane, neobtěžuj se…

Kázání uveřejněné v ČZ 22/2013; 2. neděle po Duchu sv.; L 7,1-10

Kdo by nechtěl, aby Ježíš přišel pod jeho střechu? Snad každý by o to stál. Až na setníka. Pro něj to je, jako by do jeho domu měla vstoupit čistota sama. Necítí se hoden nacházet se v blízkosti někoho tak hlubokého, čistého a svatého, jako je Ježíš. Neodvažuje se. To není pasivita, to je bázeň Boží. Pokračovat ve čtení „Pane, neobtěžuj se…“

Obměna biskupského sboru – předání pastýřské služby

IMG_1910V čase před svatodušními svátky prožívala naše Církev československá husitská významné okamžiky. Došlo ke změnám ve vedení duchovní správy ve třech diecézích – v Olomouci, v Brně a v Hradci Králové. Vyjádřeno biblickým obrazem došlo k předání pastýřské služby a k výměně strážců ovcí Kristova stáda (Sk 20,28). Svoji biskupskou službu ukončila sestra Jana Šilerová, bratr
Petr Šandera a bratr Štěpán Klásek. Je to pro nás příležitostí poděkovat jim a nově ordinovaným a instalovaným biskupům popřát Boží milost a provázet je trvale svými modlitbami. Pokračovat ve čtení „Obměna biskupského sboru – předání pastýřské služby“

Uvolňovat prostor Duchu Kristovu

biskup_synodaRozhovor s Pavlem Pechancem, který vyšel v ČZ 22/2013

Novým biskupem královéhradecké diecéze naší církve byl zvolen Mgr. Pavel Pechanec, farář náboženské obce v Českém Dubu. Slavnostní instalace a ordinace proběhly v sobotu 18. května ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové. Tak jako dalším novým bratrům biskupům  jsme si dovolili položit bratru Pechancovi několik otázek. Pokračovat ve čtení „Uvolňovat prostor Duchu Kristovu“