Modlitby 41. týden (7. – 13. října)

pohled_z_lesaVrátil se k muži Božímu s celým svým průvodem. Přišel a postavil se před něho a řekl: „Hle, poznal jsem, že není Boha na celé zemi, jenom v Izraeli.“

2. Královská 5,15

Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy.

2. Timoteovi 2,15

Řekl mu: „Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila.“.

Lukáš 17,19

Pokračovat ve čtení „Modlitby 41. týden (7. – 13. října)“

Dny důvěry v Praze: listopad 2013

záložka Dny důvěryDny důvěry, ekumenické setkání mladých organizované ve spolupráci s komunitou Taizé, se už v České republice staly tradicí. Tato tradice byla zahájena v roce 2007 setkáním ve Zlíně, v roce 2009 se Dny důvěry konaly v Brně a o dva roky později v Olomouci. Letos jsou mladí lidé ve věku 15–35 let zváni do Prahy, kde se Dny důvěry uskuteční 15. – 17. listopadu v chrámu Nejsv. srdce Páně na Vinohradech. Pokračovat ve čtení „Dny důvěry v Praze: listopad 2013“

Modlitby 40. týden (30. září – 6. října)

travaDoléhají na mne zhouba a násilí, rozrostly se spory a sváry. Proto je tak ochromen zákon a nikdy se neprosadí právo. Spravedlivého obkličuje svévolník, proto je právo tak překrouceno.

Abakuk 1,3b,4

Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.

2. Timoteovi 1,7

Apoštolové řekli Pánu: „Dej nám více víry!“ Pán jim řekl: „Kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, řekli byste této moruši: ›Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře‹, a ona by vás poslechla.

Lukáš 17,5-6

Pokračovat ve čtení „Modlitby 40. týden (30. září – 6. října)“

Pozvání do Frýdlantu

NO CČSH ve Frýdlantu v Čechách vás srdečně zve na podzimní koncert ZUŠ Frýdlant. Koncert se koná v kostele Krista Spasitele ve čtvrtek 10.10.2013 od 16.00.

A dále vás zveme na projekci dokumentu režisérky Dagmar Smržové Zachraňte Edwardse. Tato projekce se uskuteční 17.10.2013 v 17.00 v modlitebně na faře. Dokument líčí zápas o postižené dítě, který už několik let vede manželský pár ze Zlína. Po skončení projekce následuje beseda s protagonisty příběhu-tedy s rodinou, o které dokument pojednává.

Za NO ve Frýdlantu Mirek Lidmila

Rozhlasová bohoslužba z Hradce

IMG_0011V neděli 22. září 2013 byla bohoslužba ze Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové přenášena a zaznamenávána Českým rozhlasem 2 – Praha. Liturgii vedl královéhradecký biskup Mgr. Pavel Pechanec, spolu s ním sloužili ThDr. Martin Chadima a místní farář Mgr. Tomáš Altman, který měl při této bohoslužbě promluvu. Záznam bohoslužby si můžete poslechnout v rozhlasovém archivu.

Duchovní čistota – celé zdraví

Kázání uveřejněné v ČZ 38/2013; 18. neděle po Duchu svatém; L 16,1-13

„Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří s jeho majetkem.“ (kralický překlad uvádí: „… mrhal statek jeho.“ Následnou pochvalu od onoho bohatého člověka nepoctivému správci v Ježíšově podobenství můžeme těžko vnímat jinak, než že oním majitelem je sám Bůh. Pokračovat ve čtení „Duchovní čistota – celé zdraví“

Vzácná návštěva v Rychnově nad Kněžnou

butta_rychnovThDr. Tomáš Butta, Th. D., VIII. biskup­ patriarcha Církve československé husitské, sloužil v neděli 7. září v rychnovském Husově sboru spolu s místní farářkou Mgr. Alenou Naimanovou bohoslužbu spojenou s biřmováním. Připomeňme, že v listopadu 2009 tu patriarcha vedl slavnostní bohoslužbu u příležitosti 70. výročí prvních bohoslužeb, konaných 12. listopadu 1939 v této tehdy nově zakoupené budově, když už předtím – 5. a 6. července 1939 – visel na této budově husitský prapor bílý s červeným kalichem. Výjimečnost bohoslužby v roce 2009 spočívala i v tom, že při ní byl používán vzácný kalich z roku 1868 s kamenem z Kostnice a nápisem „Uč nás, mistře, v pravdě žíti, pro ni mříti“, věnovaný kdysi náboženské obci vamberské. Pokračovat ve čtení „Vzácná návštěva v Rychnově nad Kněžnou“

Tomáš Butta byl znovu zvolen patriarchou

galerie-1Patriarchou Církve československé husitské na fukční období let 2013 – 2020 byl na sněmu konaném dne 21. září 2013 v Praze – Dejvicích zvolen dosavadní patriarcha ThDr. Tomáš Butta. Z kandidátů, kteří vzešli z platného vyhledávacího řízení, tři (Daniel Majer, Jan Kozler a Jan Hradil) kandidaturu odmítli. Sněm se při schvalování jednacího řádu usnesl, že ke zvolení patriarchy je nutná nadpoloviční většina platných hlasů všech registrovaných členů sněmu, což v případě tohoto zasedání sněmu činilo 206 hlasů. V prvním kole voleb bylo odevzdáno celkem 367 hlasovacích lístků. Z toho 362 hlasovacích lístků bylo platných, 5 neplatných, 99 lístků bylo odevzdáno prázdných. Tomáš Butta obdržel celkem 263 hlasů (tj. 71 % hlasů).

Modlitby 39. týden (23. – 29. září)

trava_u_moreBěda bezstarostným na Sijónu! Běda těm, kdo lehají na ložích ze slonoviny, povalují se na pohovkách, jídají jehňata ze stáda a telata z chléva, blábolí za zvuku harfy…

Amos 6,1a, 4

Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky.

1.Timoteovi 6,11b-12

Neposlouchají-li Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.

Lukáš 16,31

Pokračovat ve čtení „Modlitby 39. týden (23. – 29. září)“

Mladí na Sněžce

snezkaPříjemné letní počasí, přátelská atmosféra a dobré ubytování na trutnovské faře. Tak by se dalo snadno shrnout krátké víkendové setkání několika mladých členů naší církve v Trutnově mezi 9. a 11. srpnem. Účastníci z královéhradecké, plzeňské a pražské diecéze byli předem obeznámeni s hlavním cílem společného setkání – zdoláním nejvyššího vrcholu ČR. Samotný sobotní výstup k vrcholu nebyl nijak zvlášť náročný, navíc díky dobré viditelnosti poskytoval krásný výhled do širokého okolí. Sestup přinesl také dnes vskutku jedinečný pohled na Sněžku bez lanovky, neboť stará lanovka je již odstraněna a nová ještě nestojí. Celý den zakončilo milé večerní posezení v zahradě fary. Nedělní ráno zpestřila krátká procházka historickým centrem města, následovala bohoslužba v trutnovském sboru a postupný odjezd všech zúčastněných. Celá víkendová akce by se dala spatřovat jako odraz zájmu mladých členů církve o společné setkávání na celocírkevní úrovni, kterého je rozhodně stále zapotřebí.

Převzato z ČZ 37/2013