Neděle 7. ledna – Křtu Páně

Vím o křehkosti chrámu Ducha, Pane. Ten chrám je plný děr. Mohu vše, ale ne vše prospívá.
Neumím se oddat Tobě, abych byl vždy s Tebou jeden duch.
Děkuji za Tvou milost. Za výkupné, které jsi za mě zaplatil a prosím, ať je dnešek skutečnou oslavou Tebe. Amen

Sestry a bratři, vstupujeme do období mezičasu. Kéž nás stále posiluje vědomí víry, že se: „nám, nám narodil Spasitel“, který je každý den s námi.
Váš biskup Pavel

Modlitby 2. týden, 8. – 14. ledna 2018

neděle 14. ledna 2018 – 2. neděle po Zjevení

 První čtení: 1. Samuelova 3, 3b-10.19

Samuel ležel v Hospodinově chrámě, kde byla Boží schrána. Hospodin zavolal na Samuela. On odpověděl: „Tu jsem.“ Běžel k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal jsi mě.“ On však řekl: „Nevolal jsem, lehni si zase.“ Šel si tedy lehnout. Ale Hospodin zavolal Samuela znovu. Samuel vstal, šel k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal jsi mě.“ On však řekl: „Nevolal jsem, můj synu, lehni si zase.“ Samuel ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. A znovu, potřetí, zavolal Hospodin Samuela. On vstal, šel k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal jsi mě.“ Tu Élí pochopil, že mládence volá Hospodin. I řekl Élí Samuelovi: „Jdi si lehnout; jestliže tě zavolá, řekneš: Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší.“ Samuel si tedy šel lehnout na své místo. A Hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím: „Samueli, Samueli!“ Samuel odpověděl: „Mluv, tvůj služebník slyší.“ Tak Samuel vyrůstal a Hospodin byl s ním. Nedopustil, aby některé z jeho slov padlo na zem.

             *   Pane, někdy i my ne zcela rozumíme Tvému volání, ne vždy chceme opravdově slyšet Tvé slovo.

            Tvá slova nepadají do srdce, ale na zem, kde po nich šlapeme, jdeme si po svém.

            Prosíme, obdaruj nás vnímavostí a lidmi, kteří nás umí zastavit.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 2. týden, 8. – 14. ledna 2018“

Modlitby 1. týden, 1. – 7. ledna 2018

neděle 7. ledna 2018 – Křtu Páně

První čtení: Genesis 1, 1-5

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se Duch Boží. I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.

            Na počátek roku, ve světle ohňostrojů, přichází den první v kalendáři, Pane.

            Světlo a rámus umíme tvořit, ale jednou všemu přijde konec.

            Prosíme, Pane, dej, ať jako Ty vidíme hned, co je dobré a umíme nazvat skutečnost pravým jménem.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 1. týden, 1. – 7. ledna 2018“

PF 2018

AMBRA, Středisko Husitské diakonie v Hradci Králové přeje vše dobré…


 

Modlitby 52. týden, 25. – 31. prosince 2017

  neděle 31. prosince 2017 – Díkůvzdání za Boží ochranu a vedení

První čtení:

Kazatel 3, 1-8

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas: Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat; je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat; je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat; je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat, čas objímat i čas objímání zanechat; je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat; je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit; je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje.

           Končí další rok, Pane, a já se nutně ptám, jaký čas se přede mnou otvírá nyní?

Dáváš mi poznat, že mám vše vnímat jako čas pro Tvé království.

Prosím, ať úkoly času určuje Duch svatý, který je ve mně jako Tvůj dar.

  Pokračovat ve čtení „Modlitby 52. týden, 25. – 31. prosince 2017“

Mikulášská nadílka od AMBRY

AMBRA – Středisko Husitské diakonie navštívila děti Dětského denního rehabilitačního stacionáře v Hradci Králové, aby „pomohla“ Mikulášovi s nadílkou. Děti a sestřičky měly velkou radost a my také. Těšíme se na další setkání…

Děti z Denního dětského rehabilitačního stacionáře, kam AMBRA – Středisko Husitské diakonie – připravila nadílku.