Modlitba za svět a církev bratra biskupa Pavla

Otče, svěřil jsi církvi svědectví naděje, víry a lásky. Podepíráš nás, abychom si uchovali čisté svědomí a po chvíli slabosti mohli i nalézt milost. Prosíme za svět, který bývá Tobě vzdálen a k církvi bývá nepřátelský, prosíme, zachraňuj jej stále.

Zvonohra v Hradci Králové má své facebookové stránky

Zvonohra v Hradci Králové má své facebookové stránky, hledejte na: https://www.facebook.com/Zvonohra-Hradec-Kr%C3%A1lov%C3%A9-107482937618460/

A tyto tváře stojí za projektem v současné době…

Radek Rejšek – carillonér, Petr Rudolf Manoušek – zvonmistr, Štěpán Klásek – emeritní biskup, Pavel Pechanec – biskup Královéhradecké diecéze a na fotografii chybí Františka KLásková – farářka náboženské obce v Hradci Králové.

Ježíš je cesta a dobrý pastýř

Přiblížení Ježíšových slov pro děti z Janova evangelia, 10 . kapitola. Sestra farářka Františka Klásková vypráví dětem:  https://www.facebook.com/1699484076954384/videos/284275919237100/UzpfSTE0MzY2NTEyNTk5MDY2OTU6MjU4NzMxNTExODE3MzYzMQ/

Přiblížení Ježíšových slov pro děti z Janova evangelia, 14 . kapitola. Záznam na: https://www.facebook.com/1699484076954384/videos/685786735530410/UzpfSTE0MzY2NTEyNTk5MDY2OTU6MjU5MzQwNTAyMDg5Nzk3NA/

Modlitby 20. týden, 11.– 17. května 2020

texty pro neděli 17. května 2020 – 5. neděle po Velikonocích

První čtení z Písma: Skutky 17, 22-31 (22-25.30-31)

Pavel se postavil doprostřed shromáždění na Areopagu a promluvil: „Athéňané, vidím, že jste v uctívání bohů velice horliví. Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem: »Neznámému bohu«. Koho takto uctíváte, a ještě neznáte, toho vám zvěstuji: Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země, a nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli, ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý; vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých.“¨

           

Zdá se, Pane, že dnes lidé u nás nejsou nijak horliví v uctívání bohů.

            Zdá se, že je ani nezajímá to, že jsi Ježíše vzkřísil z mrtvých.

            Ani apoštolové nebyli ve zvěstování vždy úspěšní, a tak prosíme, dej církvi trpělivost, co nehledí na úspěch, ale otevírá se v pravdě Duchu.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 20. týden, 11.– 17. května 2020“