Vernisáž výstavy ve Sboru kněze Ambrože

V neděli 11. února 2018 od 16 hodin ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové proběhne vernisáž výstavy Křehké životy – fotografie předčasně narozených dětí. Zazpívají děti z volnočasové hudební aktivity YMCA Hradec Králové, vyslechneme varhanní koncert. Výstava bude otevřena do 9. března 2018 , srdečně zveme.

Modlitby 5. týden, 29. ledna – 4. února 2018

neděle 4. února 2018 – 5. neděle po Zjevení

 První čtení: Izajáš 40, 21-26

Což o tom nevíte? Což jste neslyšeli? Neoznámili vám to už na počátku? Což nechápete, kdo položil základy zemi? Ten, který sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, ten, který nebesa jak závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání. Ten hodnostáře za nic nemá a jako s nicotou nakládá se soudci země. Sotva byli zasazeni, sotva byli zaseti, sotva jejich odnož kořeny do země zapustila, zaduje na ně a oni schnou a vichr je odnáší jako slámu. „Ke komu mě chcete připodobnit, aby mi byl roven?“ praví Svatý. „K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil toto všechno?“ Ten, který v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volá jménem; má obrovskou sílu a úžasnou moc, nechybí mu ani jedna.

            Hospodine, není na světě ani v dálném vesmíru nic, s čím bychom Tě mohli poměřit.

            Jsme jen součástí Tvého tvoření, zrnkem dočasným, které tady dnes chceš mít.

            Prosíme, zbav nás všech falešných představ o sobě a o Tobě.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 5. týden, 29. ledna – 4. února 2018“