Pouť do Škodějova

V sobotu 13. června 2020 zveme do Škodějova – rodiště Karla Farského, I. patriarchy, kam po šestidenní pouti doputují také poutníci z pěší pouti. Můžete se těšit na Tomáše Kočka & orchestr, Jardu Svobodu & Přátelé člověka nebo Teátr Pavla Šmída, bohoslužby, krásnou přírodu i setkání s mnohými…
….Bratři a sestry, přiblížil se čas, kdy se Škodějov zařadí mezi význačná poutní místa jako je Jeruzalém, Řím či Santiago de Compostela.

 

Fond rozvoje – výzva

Královéhradecká diecéze CČSH vyhlašuje výzvu v rámci Fondu rozvoje na: Diakonické a sociální dílo církve – práci se sociálně znevýhodněnými skupinami, rozvoj a podporu osob v tomto díle působících.

Termín vyhlášení: 31. 1. 2020
Příjem žádostí: 1. 2. – 29. 2. 2020
Usnesení DR o příspěvku: 15. dubna 2020
Čerpání: 1. 1. – 31. 12. 2020
Doba trvání projektu: 1. 1. – 31. 12. 2020

Pokračovat ve čtení „Fond rozvoje – výzva“

Modlitby 6. týden, 3. – 9. února 2020

texty pro neděli 9. února 2020 – 5. neděle po Zjevení

První čtení z Písma (varianta I): Izajáš 58, 6-9a Toto praví Hospodin: „Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít? Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi? Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva. Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve: »Tu jsem! «“

 

            Hospodine, směřuješ nás k lásce, co se umí dávat, nezná násilí, manipulaci a chamtění.

            Bývá pro nás obtížné nehledat svůj prospěch, nemít strach, žít ve svobodě.

            Prosíme, měj s námi trpělivost a veď nás, ať přeměřujeme svět podle Tvé spravedlnosti.

  Pokračovat ve čtení „Modlitby 6. týden, 3. – 9. února 2020“