Setkání duchovních věkem nejzkušenějších

Setkání duchovních věkem nejzkušenějších se uskutečnilo v pátek 31. srpna v zasedací síni Královéhradecké diecéze. Toto již tradiční setkání zahrnuje pobožnost, kterou sloužila sestra Jana Wienerová, přednášku jsme tentokrát vyslechli od Jana Rokyty, který představil svou knihu Podoby eklesiologie v českém reformním hnutí. A pak dlouhé rozprávění těch, kteří se setkají většinou už jen jednou v roce. Milou příchozí byla sestra Jiřina Mojžíšová, kterou mnozí znají z Husovy teologické fakulty, kde mnohé studenty provedla řečtinou. Se sestrou Mojžíšovou se setkáme také při diecézní katedře, kde bude ráda přednášet na starozákonní téma.

Modlitby 36. týden, 3. – 9. září 2018

neděle 9. září 2018 – 23. neděle v mezidobí

 První čtení: Izajáš 35, 4-7a

Řekněte nerozhodným srdcím: „Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, vás přijde spasit.“ Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. Ze sálající stepi se stane jezero a z žíznivé země vodní zřídla.

 

            Hospodine i naše srdce bývá nerozhodné, uzavřené a vyprahlé – míváme strach.

            Život se mění v sálající step nepozorovaně a někdy jako blesk z nebe jsme náhle němí a prázdní.

            Prosíme, posiluj i dnes naše srdce, ať na každé poušti nacházíme pramen od Tebe.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 36. týden, 3. – 9. září 2018“

VRANICE 2018, letní tábor pardubického vikariátu

„Tlupa se činí jak umanutá, hloubíme velkou past na mamuta“ – první slova Pravěké písně letošní táborové hymny. Písně, která zněla táborem od začátku do konce, sílela přibývajícími společnými zážitky a ve chvíli loučení v poslední den stala se pečetí do srdce každého pratáborníka na cestu domů..

Tlupy se činily hned tři. Měly svá originální jména, vytvořily si vlastní prapory, učily se spolupracovat uvnitř sebe samých, vedeny bojovným duchem vyrážely do dobrodružství her, úkolů, výprav. Díky slunci, které ovládlo takřka celou dobu tábora, mohly děti až na potřebné doplňování sil vydatnou stravou z vařečky mistra prakuchaře Vládi trávit celé dny venku, v náruči přívětivě chladivého údolí, uprostřed lesů, skal, p(r)alouků, s jejich račími potoky, ostružinami, pěšinami.

Děti jsou báječné. Každé jedinečné, se svým osobitým vkladem do celého táborového společenství. Každé je křehké, zároveň nesoucí v sobě velkou sílu, která se projeví v různých situacích a dopřává dospělému užasnout a radovat se. A to táborové společenství pod jemným, takřka tichým, vedením „velitelů“ je živé, utváří se, putuje den za dnem. Provází ho písně ranní i večerní, zpěvem v kytarách, bubnování, flétnách..

Díky za každého a za celek. Díky za všechny vůně, chutě a zvuky tohoto tábora.

Když oheň vyhasne, tak zas znova, žvýkáme úlovky za syrova. Na zdech vedem zvěře kartotéku. Vítejte na cestě do pravěku.“

Dita Bašková

                                                                                   

Modlitby 35. týden, 27. srpna – 2. září 2018

neděle 2. září 2018 – 22. neděle v mezidobí

První čtení: Deuteronomium 4, 1-2.6-9

Nyní tedy, Izraeli, slyš nařízení a práva, která vás učím dodržovat, abyste zůstali naživu a mohli obsadit zemi, kterou vám dává Hospodin, Bůh vašich otců. K tomu, co vám přikazuji, nic nepřidáte a nic z toho neuberete, ale budete dbát na příkazy Hospodina, svého Boha, které vám udílím. Bedlivě je dodržujte. To bude vaše moudrost a rozumnost před zraky lidských pokolení. Když uslyší všechna tato nařízení, řeknou: „Jak moudrý a rozumný lid je tento veliký národ!“ Což se najde jiný veliký národ, jemuž jsou jeho bohové tak blízko, jako je nám Hospodin, náš Bůh, kdykoli k němu voláme? A má jiný veliký národ nařízení a práva tak spravedlivá jako celý tento zákon, který vám dnes předkládám? Jenom si dej pozor a velice se střez zapomenout na věci, které jsi viděl na vlastní oči, aby nevymizely z tvého srdce po všechny dny tvého života. Seznam s nimi své syny i vnuky.

            Bože, o Tvé blízkosti, o Tvých nařízeních a právech máme svědčit lidem všem.

            Především ovšem o Tobě svým životem svědčíme našim dětem a vnoučatům.

            Prosíme za naše děti, vnoučata, za ty, kteří jsou nám nejblíž, prosíme, ať i oni na vlastní oči vidí „Tvou věc“, která pak z jejich srdce nikdy nevymizí.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 35. týden, 27. srpna – 2. září 2018“

Bohoslužby pod širým nebem v Modlivém dole

Bratři a sestry,

ráda bych se s vámi podělila o nevšední, velmi příjemný a obohacující zážitek, kterého se mi dostalo na nedělní bohoslužbě naší církve v Modlivém dole ve Svojkově nedaleko Nového Boru v okrese Česká Lípa.

Modlivý důl je lesnaté údolí mezi pískovcovými skalami, romantické i trochu tajemné. Je opředeno různými pověstmi a v minulosti to bylo hojně navštěvované poutní místo. Na konci 18. století byla do jedné ze skalních stěn vytesána kaplička, před ní je pro poutníky několik řad dřevěných laviček. Od blízkého parkoviště sem vede stromy vroubená cesta s upravenými schody, lemována je obrazy křížové cesty.

Pokračovat ve čtení „Bohoslužby pod širým nebem v Modlivém dole“

Setkání duchovních věkem nejzkušenějších

K již tradičním setkáním v Královéhradecké diecézi patří setkání duchovních seniorů. Pokud máte chuť vyslechnout příběhy, prohlédnout fotografie, radosvat se z milého setkání, rádi se s Vámi v pátek 31. 8. 2018 uvidíme.