Bohoslužby v Novém Městě se slibem rady starších

Představujeme další architektonický skvost Církve československé husitské. Husův sbor v Novém Městě nad Metují byl postaven v roce 1933 podle Ing. arch. Jindřicha Freiwalda, žáka zakladatele české moderní architektury Jana Kotěry. V neděli 3. února 2019 zdejší rada starších vkládala slib RS do rukou bratra biskupa Pavla. Kéž sestry a bratry náboženské obce i sestru vikářku Petru Tamchynovou stále provází Boží požehnání.

S Biblí trochu jinak

Dne 30. ledna opět začal nový sled diecézních kateder. Sestra farářka Zuzana Kalenská z Tachova seznámila zúčastněné s jinou formou práce s Biblí. Bibliolog vnáší do našeho myšlení neobvyklý přístup k notorickým známým příběhům, lektor příběhy čte a pak na základě vcítění se do postavy z úryvku je možné vnímat Písmo v jiném rozměru, daleko užším pohledu do situace, než jsme doposud byli zvyklí. Forma přístupu k tématu přináší osobní prožitek příchozích, zároveň však dochází k zajímavému propojení – napojení se na celou skupinu.

V

Krásný Husův sbor a náboženskou obec v Dobrušce po dlouhodobém působení manželů Böhmových má nyní v péči sestra farářka Erika Oubrechtová. V neděli 27. ledna 2019 s bratrem biskupem Pavlem sloužili bohoslužbu kolem stolu, sestry a bratři si vzájemně mohli posloužit při večeři Páně. Boží požehnání kéž provází náboženskou obec ve všech časech.