Modlitby 27. týden, 29.června – 5. července 2020

texty pro neděli 5. července 2020 – 5. neděle po svatém Duchu

První čtení z Písma: Zacharjáš 9, 9-12

Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti. „Vymýtím vozy z Efrajima a z Jeruzaléma koně; válečný luk bude vymýcen.“ Vyhlásí pronárodům pokoj; jeho vláda bude od moře k moři, od Řeky až do dálav země. „Pro krev smlouvy s tebou propustím tvé vězně z cisterny, v níž není vody. Navraťte se do pevnosti, vězňové, jimž naděje vzchází. Dnes to oznamuji znovu: Všechno ti nahradím dvojnásobně.“

 

            Hospodine, Král pokoje přijíždí do lidského srdce díky Tvé milosti a lásce.

            Do všech časů přináší spásu, svědectví o vítězství nad zlem.

            Prosíme o podporu v církvi pro všechny, kdo v tyto dny ve svém nitru necítí Kristovu přítomnost.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 27. týden, 29.června – 5. července 2020“

Vyšla reedice Chemičky Václava Žďárského

Velká radost – publikace Chemička, má láska Vendy Žďárského vychází v reedici… 🙂 Rozsahem útlé dílko vypravuje o „drobných lidičkách“ a jejich bytí mezi káděmi, kotli a sudy plnými chemikálií. Chemií čpícím světem vás provede kněz – čerpající a dávající se. Nově je kniha doplněna fotografiemi, předmluvou biskupa Pavla Pechance a závěrečným slovem historika Martina Jindry, který s autorem spolupracoval také např. při záznamech jeho vzpomínek pro Paměť národa. Václav Žďárský byl nejen kněz, ale i písničkář, básník, prozaik. Chtěl studovat konzervatoř, ale pro „špatný kádrový profil“ jej nepřijali. Proto nastoupil na brigádu do Synthesie Semtín a brigáda se nakonec protáhla na 22 let. V polovině 80. let, kdy se zařadil mezi „psavce“ křesťansky orientované literární Skupiny XXVI, se marně pokoušel přihlásit na teologická studia. Začal působit alespoň jako laický kazatel Církve československé husitské. V téže době se seznámil s významnou pardubickou rodinou Vokolkových, s jejímiž členy ho pojilo přátelství. Díky pádu komunismu mohl být v červenci 1990 vysvěcen na jáhna a v roce 2003 na kněze. Coby duchovní CČSH, se kterou nechtěl coby farářský synek mít v 15 letech nic společného, postupně sloužil v několika sborech. Napsal nemálo básnických sbírek a novelu plnou víry v člověka a naděje Chemička, má láska.

Chemička, má láska, Václav Žďárský 2020. ISBN 978-80-907315-4-7, formát 190×150, brožovaná, barevná obálka s klopami, černobílá uvnitř, 217 stran.

Festival Hudební léto Kuks byl zahájen v Husově sboru CČSH ve Dvoře Králové nad Labem

Neutuchajícím potleskem skončil 20. června 2020 zahajovací koncert festivalu Hudební léto Kuks v kostele Církve československé husitské ve Dvoře Králové nad Labem. Představila se na něm Komorní filharmonie Pardubice s dirigentem Stanislavem Vavřínkem. Děkujeme za mimořádný zážitek. Tento slavnostní koncert k 250. výročí narození L. van Beethovena a A. Rejchy zachytil fotograf Miloš Šálek.

HLEDÁNÍ IDENTITY, Lukáš Bujna

V Církvi československé husitské se opět diskutuje o identitě. Neptáme se však: Kdo
jsme? Spíše se tážeme: Čím se naše církev odlišuje od ostatních? Jako by naše
církevní identita stála a padala na tom, v čem jsme jiní než ostatní křesťané,
zejména římští katolíci. Všechno, co je vnímáno jako plíživý návrat ke katolicismu,
bývá pak odmítáno coby zrazování naší vlastní identity. Je pozoruhodné, že my
faráři/ky si církevní identitu leckdy spojujeme se zástupnými symboly, které nemají
než služebnou povahu a nevyjadřují podstatné znaky církve. Kolárek či kravata? Pokračovat ve čtení „HLEDÁNÍ IDENTITY, Lukáš Bujna“