Instrukce ke konání bohoslužeb a shromáždění mimo bohoslužby v CČSH v době uvolňování mimořádných opatření – 100 OSOB max.

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 23. dubna 2020 č. 452 o přijetí krizového opatření, čl. III., písm. c) je s účinností od 24. dubna 2020 umožněno konat bohoslužby za dodržení těchto podmínek (stejné jako v instrukci ze dne 20. dubna):

Pokračovat ve čtení „Instrukce ke konání bohoslužeb a shromáždění mimo bohoslužby v CČSH v době uvolňování mimořádných opatření – 100 OSOB max.“

Modlitby 19. týden, 4.– 10. května 2020

texty pro neděli 10. května 2020 – 4. neděle po Velikonocích

První čtení z Písma: Skutky 7, 55-60

Štěpán, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží, a řekl: „Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží.“ Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši; všichni se na něho vrhli a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. Když Štěpána kamenovali, on se modlil: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha!“ Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: „Pane, odpusť jim tento hřích!“ To řekl a zemřel.

            Pane, díváme se do nebe, zkoumáme, jaké bude počasí, ale náš pohled směřuješ mnohem dál.

            Chceš, abychom byli naplnění Tvým Duchem, viděli Tvou slávu a milost i uprostřed zla.

            Pane, odpusť nám, že Tě mnohdy odmítáme, přijmi našeho ducha, proměňuj jej Duchem svým.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 19. týden, 4.– 10. května 2020“

Poslední roušky AMBRY mířily do Náchoda a do Francie :)

I AMBRA středisko Husitské diakonie ukončila po více jak měsíci šití roušek. Šicí dílna byla výborným zázemím pro všechny dobrovolníky, kteří přicházeli šít, stříhat, žehlit, nebo zajišťovat materiál a rozvoz. Všem patří velké díky… V tomto týdnu jsme došili a poslali posledních 250 ks, kromě Náchoda roušky putovaly pro Centrum znevýhodněných osob 20. obvodu Paříže 🙂. Tak… au revoir ❤️.

Nikdy nereptáte?

Znáte nějakého člověka, co nikdy nereptá? Takového, jenž se vždy spokojí s tím, co mu přiletí do života, ani obočí nepozdvihne a nikdy ani neřekne: „Man hú?“ (Co je to?) „Život je jako bonboniéra a nikdy nevíš co ochutnáš.“ Nikdy si nemůžeme být jisti citlivostí našich „chuťových buněk“, stejně jako je nepatřičné odsuzovat, proč daný „bonbón“ někomu cizímu nechutná. Reptajícím lidem býváme občas my všichni a naše vnímání toho, co život nabízí a dává, bývá u každého trochu jiné. Zůstává podstatnou otázkou, zda umíme rozlišovat a být za to dobré vděční. Zda se chceme radovat a vědět o Boží milosti, kterou nám dává zakusit náš laskavý Otec. S vírou můžeme nakonec ustát všechno, co nám „bonboniéra života“ nabízí. (Ex 16,11-15)

Pavel Pechanec