Setkání mladých CČSH a jejich přátel 2018

Setkání mladých CČSH a jejích přátel se letos koná již po desáté! Hostitelským sborem jsou České Budějovice.
Přijeďte načerpat radost a sílu, prohloubit svůj vztah s Bohem, setkat se s přáteli, známými i novými. Přihlašujte se na www.setkani-ccsh.cz/prihlaska
V programu bude i letos mnoho zajímavého – besedy nad aktuálními tématy, diskuze ve skupinách, divadlo Víti Marčíka, kapela Lévi a mnoho zajímavých speakerů i hostů.

Neváhej a zapiš si už dnes do diáře či jiného plánovacího robota 28.-30.9 jako víkend plný radosti a duchovního posílení. Více na www.setkani-ccsh.cz

S historikem architektury Zdeňkem Lukešem o významné Gočárově stavbě

TV Architect připravuje další díl dokumentu o architektuře. Tentokrát s historikem architektury Zdeňkem Lukešem o Gočárově stavbě Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové. Díl o významných stavbách hradecké architektury budeme moci sledovat v měsíci červenci na TV Architect.

Na přednášku architekta Lukeše se těšíme v příštím roce, kdy si budeme připomínat 90 let sboru v Hradci Králové.

 

Setkání rodin s dětmi v Betlémě

Pár fotovzpomínek ze setkání rodin s dětmi v Janských Lázních 4.-6. 5. 2018 – třetí setkání v Betlémě. Poprvé jsme se potkali s Abrahamem, podruhé s Izákem, a nyní s Jákobem. Jeho boj o prvorozenství, příjemné věci, věci, po kterých toužíme, jsou pro nás důležitější než lidi kolem nás… Jak ta košile bližší kabátu.
Zúčastnilo se 6 rodin a dohromady 30 lidí – společně proniklo do Jákobova příběhu. Rodiče s bratrem biskupem – téma o pravdě a lži, děti vyráběly anděly, které viděl Jákob ve svém snu. Výlet připravený Štěpánem Kláskem, rodiče si zacvičili, starší děti si popovídali s Ladou Kocourkovou. V neděli pokladovka Petry Tamchynové.
Děkujeme moc Pánu Bohu za nádherné počasí, jeho blízkost i ochranu a prosíme o jeho požehnání pro všechny účastníky i pro ty, co pomáhali s organizací – od kuchařů po bratra biskupa. V říjnu 12. – 14. opět na viděnou.

Františka Klásková

 

Pozvání na ekumenické bohoslužky

V předvečer Mistra Jana Husa 5. července od 18 hodin zveme na ekumenické bohoslužby, s uvedením nové publikace Jana Rokyty Podoby eklesiologie v českém reformním hnutí a průvodním slovem Martina Chadimy. Na závěr večera uslyšíme recitál Jiřího Smrže. Ekumenické setkání se uskuteční v rámci projektu VÝROČÍ REPUBLIKY, Církev československá husitská a Česká republika – SPOLEČNÉ STOLETÍ TRADICE. Srdečně zveme.

Obnovení pomníku rodičů Dr. Karla Farského

Pomník rodičů Dr. Karla Farského dlouhá léta postrádal jejich jména. Proto se Královéhradecká diecéze rozhodla k doplnění jmen. Na hrobu v Roprachticích – místě, kam chodil malý Karel do školy, kde poprvé na Velikonoce zazněla v kostele první bohoslužba v českém jazyce, si již můžeme přečíst, že rodiči našeho prvního patriarchy byli Johanna a František Farských.

Slavnostní bohoslužba k 91. výročí úmrtí ThDr. Karla Farského

rhdr

Ve středu 6. června jsme si ve Škodějově připomněli 91. výročí úmrtí prvního patriarchy naší církve, Karla Farského. V podkrkonošském Škodějově se Karel Farský 26. července 1880 narodil. V lesní kapli, jejímž autorem je architekt Jiří Gebert, za silného dutí větru sloužil bohoslužbu současný patriarcha CČSH ThDr. Tomáš Butta, biskup Královéhradecké diecéze Pavel Pechanec, liberecký vikář Benjamin Mlýnek, vysocký farář Vladimír Hraba, bakovská farářka Kateřina Havelková, kazatel Ondřej Bezděk a liberecký jáhen Vítězslav Lorenovicz. Místo má své nezaměnitelné podhorské až horské kouzlo, tudíž také bohoslužba měla svou neopakovatelnou atmosféru. Už jen například proto, že v tento parný den vál vítr vskutku mocně a v pravých okamžicích dodával důraz nejen důležitým momentům kázání Benjamina Mlýnka, ale též vrcholným okamžikům bohoslužby samotné. Původní přímluvné modlitby Karla Farského byly aktualizovány a proneseny tak, že se vztahovaly k problémům a bolestem našeho současného světa.

cof
dav

Pokračovat ve čtení „Slavnostní bohoslužba k 91. výročí úmrtí ThDr. Karla Farského“

Chyť a pusť – červnové setkání mládeže

Na setkaní mládeže se mi líbila připravenost a aktivita, úžasná atmosféra a klima, zajímavé a velmi zábavné úkoly, dobře vymyšlený program a deskové hry, dobré ubytování a strava, zajímavé činnosti, odvázané dobrodružství… Lezení po skalách jsme všichni zvládli bez obtíží. Na tomto setkání se mi velmi líbilo a dávám mu 10 bodů z 10. Velmi se těším na další setkaní mládeže. Autorka: K. S. Altmanová

Modlitby 27. týden, 2. – 8. července 2018

neděle 8. července 2018 – 14. neděle v mezidobí

 První čtení: Ezechiel 2, 1-5

Hospodin mi řekl: „Lidský synu, postav se na nohy; budu s tebou mluvit.“ Jakmile ke mně promluvil, vstoupil do mě duch a postavil mě na nohy. I slyšel jsem ho k sobě mluvit. Řekl mi: „Lidský synu, posílám tě k izraelským synům, k těm bouřícím se pronárodům, které se vzbouřily proti mně. Oni i jejich otcové mi byli nevěrni až do tohoto dne. I synové jsou zatvrzelí a mají tvrdé srdce. Posílám tě k nim a řekneš jim: ›Toto praví Panovník Hospodin‹, ať poslechnou nebo ne, jsou dům vzpurný. Poznají však, že byl uprostřed nich prorok.“

             Pane, ve své milosti k nám promlouváš, stavíš na nohy, když se usadíme ve smutku a prázdnotě.

            Chceš, aby nevěrnost a zatvrzelost našich srdcí ustoupila a stavba života nebyla ve vzpurnosti.

            Prosíme, za dnešek – probouzej nás k poznání, ať pravda stojí uprostřed našich domovů.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 27. týden, 2. – 8. července 2018“

Frýdlant se bavil i díky nám

V sobotu 16. června proběhla ve Frýdlantu v Čechách velmi zdařilá celodenní akce města „Frýdlant se baví“, která úspěšně prezentovala volnočasové aktivity frýdlantských klubů a spolků.

Naše náboženská obec připravila pro dětské účastníky výtvarnou dílničku s vyráběním zvířátek z dřevěných kolíčků a také prodej výrobků, které zhotovili senioři z našeho diakonického střediska  – Domova u Spasitele. Dospělí zájemci měli příležitost seznámit se se základními informacemi o naší církvi a náboženské obci.

Náš husitskými prapory označený stan poutal pozornost kolemjdoucích a vábil početné skupinky dětí i dospělých. Nás pořadatele pak nejvíc potěšil zájem o výtvarné činnosti a nespoutaná kreativita malých návštěvníků.

Tato holčička si chtěla vyrobit stejnou sovu, jakou má na přívěšku. Posuďte sami, jak se jí dílo zdařilo.