Pomoc pro Haiti

Ředitelka Diakonie a misie Církve československé husitské se obrací na věřící dopisem:

Pokoj vám, milé sestry a bratří. Nikoho z nás jistě nenechává lhostejným osud zemětřesením zničeného ostrova Haiti. Po záchranářských pracích nastane dlouhodobá a vyčerpávající obnova základní infrastruktury a tvorby základních podmínek pro život obyvatel.Jsem hluboce přesvědčena o tom, že mnozí z vás již zaslali dárcovskou DMS, či přispěli jiným způsobem. Jako první pomoc to bylo nezbytné. Neměli bychom však na postiženou zemi a její obyvatelé zapomínat ani ve chvíli, kdy opadne prvotní zájem medií.

Svou sounáležitost s nimi můžete projevit zasláním finančních prostředků, na účet, který je určen pro živelné pohromy. Veškeré prostředky, které přišly a přijdou na tento účet v období leden – březen 2010 budou ve spolupráci s organizací ADRA použity na tento účel.

Diakonie a misie Církve československé husitské vyhlašuje finanční sbírku na obnovu a pomoc zemětřesením zničené Haiti. Vaší finanční pomoc můžete posílat na účet:

43-570420277/0100, variabilní symbol: číslo náboženské obce,

do textové zprávy můžete uvést jméno náboženské obce.

O výši vybraných prostředků a jejich předání vás budeme informovat prostřednictví Českého Zápasu a webových stránek církve.

Předem vám děkuji jménem svým i jménem patriarchy naší církve ThDr. Tomáše Butty, za vaší pomoc těm, kteří se ocitli v nouzi. V případě jakýkoliv dotazů se na nás můžete kdykoliv obrátit.

S pozdravem
Mgr. Hedvika Zimmermannová
Diakonie a misie Církve československé husitské
Wuchterlova 5, 166 26 Praha 6 – Dejvice, tel. 723 255 696, fax 220 398 120