Povolals mě, Pane, abych Ti i já připravoval cestu, vyrovnal stezku…

Povolals mě, Pane, abych Ti i já připravoval cestu, vyrovnal stezku, propast zasypal. Vše má být srovnáno, všechny křivosti i hrbolatost světa. Prosím dávej mi stále sílu, abych i přes mé selhávání a nepoddajnost lidí neztrácel naději, že spatřím plnost Tvé spásy.