Pozdrav z času podzimní karantény

Pozdrav z času karantény – Moji milí, děkuji Vám za mnohé odezvy a přání brzkého uzdravení. To, že jste na mě mysleli a modlili se, bylo pro mne opravdu velkou posilou. Nevím od koho a kdy jsem se nakazil, ale rozhodně vím, že Covid nikomu nepřeji. Dnes je mi konečně snad trochu lépe…
Přeji Vám všem, ať se Vám daří chránit sebe, svou rodinu, naše sestry a bratry v církvi i širokém okolí. Bohužel se karanténa naší diecézi nevyhnula, mnohde nebyly v neděli bohoslužby a jistou obavu cítíme všichni. Jsme živou součástí společnosti, nežijeme jen v jakési do sebe uzavřené bublině. Proto jsme museli zrušit Celocírkevní setkání mládeže plánované na tento víkend do Hradce Králové. Do odvolání dále odkládám také i diecézní katedry, biblické semináře a všechny akce, které jsou pro nás sice o velké radosti, ale jsem přesvědčen, že je dobré, co se týká setkávání lidí z mnoha míst, abychom nyní fungovali v církvi v jakési „soft formě“.
Buďme dál velmi obezřetní, těšme se z pokoje, který nedává a nemůže dávat tento svět, ale jen Kristus sám. Milé sestry, milí bratři – Pán je s Vámi.
Váš biskup Pavel