pozvánka na webinář Centra paliativní péče – Doprovázení v nemoci a při ztrátě blízkého

Přijměte pozvání na srpnový webinář Centra paliativní péče na téma

Doprovázení v nemoci a při ztrátě blízkého

Kdy: čtvrtek 20. srpna 2015, 15:30-16:30

Cena: zdarma

Registrace: office@paliativnicentrum.cz

Nemocní a jejich blízcí ve zdravotnických zařízení kvůli nedostatku času
zdravotníků často postrádají lidský přístup a porozumění. V tomto semináři
budeme hovořit o tom, jak je možné se k této problematice postavit, jaká je
praxe ve Fakultní nemocnici Olomouc a jak v nemocnici spolupracují
nemocniční kaplani se zdravotníky. Na základě této spolupráce a s podporou
managementu nemocnice vznikl také unikátní projekt Poradna Hořec.
Pro přiblížení fungování tohoto projektu budou použity kazuistiky a účastníci
semináře získají přehled o zásadách poskytování nemocničního kaplanství
i poradenství pro pozůstalé nejen na lokální, ale také celorepublikové úrovni.
Přednášející: Sr. Mgr. Bc. Tobia M. Matějková
Členka České provincie Kongregace Milosrdných sester sv.
Kříže. Pracuje ve Fakultní nemocnici Olomouc jako
koordinátorka projektu Poradny Hořec, která poskytuje
pastorační poradenství, psychosociální podporu a
doprovázení v prožívání obtížných situací souvisejících
s nemocí nebo ztrátou blízkého a poradenství pro pozůstalé.
Webinář: Kurz probíhá pouze online formou webináře. Registrovaní účastníci obdrží
informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba
stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela
dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se
zapojit do diskuse.
http://paliativnicentrum.cz

Napsat komentář