Přednáška k 600. výročí založení  města Tábora

NÁBOŽENSKÁ  OBEC  CČSH  V  LIBERCI pořádá přednášku s promítáním k 600. výročí založení  města Tábora a k 600. výročí bitvy na Vítkově v pátek 6. března L.P. 2020 v 17 hodin v síni Boženy Němcové v budově fary na nám. Českých   bratří  35/2 přednáší a promítá Mgr. Vítězslav Lorenovicz, jáhen. Srdečně zve RS náb. obce CČSH, vstupné 30,-Kč.