Profesor Otto Rutrle, rodák ze Dvora Králové nad Labem

Rodák ze Dvora Králové, významný teolog naší církve prof. Otto Rutrle by se 5. března dožil 110 let. V Husově sboru ve Dvoře Králové nad Labem jsme dne 11. března 2018 prožili bohoslužby a rádi jsme na něj vzpomněli. Bratr patriarcha Tomáš Butta nám v krátké přednášce připomněl život a dílo prof. Rutrleho. Uvědomili jsme si hlubší souvislosti doby totalitního režimu, kdy profesor Otto Rutrle s odvahou nepřestával usilovat o návrat k Bibli a Kristu.