Prosím, ať dnes lépe vidím, ať vidím lépe než včera – modlitba biskupa Pavla

Nebeský Otče, děkuji Ti za další ráno – další den. Mé oči vnímají světlo a svět jaký je. Děkuji za to, že smím rozlišit světlo od tmy, vidět známé i lidi neznámé. Ne vždy však vidím vše zřetelně a ostře, můj pohled bývá rozmazaný a neurčitý, jsem jen člověk.
Prosím, ať dnes lépe vidím, ať vidím lépe než včera. Dej, ať nevnímám pouze to, co mám před očima. Prosím o Tvého Ducha, ať jsem propojen s Tebou a vidím více svým srdcem i do srdcí druhých v Tvém pokoji…
(1. Samuelova 16,7b) Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce.“