Radostné chvíle v Litomyšli

Na shromáždění náboženské obce byla v březnu zvolena nová rada starších. Tři starší členové odstoupili. Bratr Ronovský, kterému se v zaměstnání říkalo „Boží muž“, zemřel. Je potěšitelné, že členství přijali skutečně mladí. Důstojným nápadem sestry farářky Věry Říhové bylo spojit 16. května májovou pobožnost se slibem nové rady starších. Byl pozván bratr biskup Štěpán Klásek. Slib byl a je zavazující. Přejeme, aby rada straších pracovala dobře a aby se náboženské obci dařilo!

Dále se i u nás uskutečnila 27. května Noc kostelů. Dveřmi našeho sboru pro­ šlo přes 100 věřících i nevěřících, i přes silně deštivé počasí. Největší skupinou byl zájezd ubytovaný v nedalekém Kamenci. Setkali jsme se i s rodáky našeho města. Přijeli, aby zhlédli Husův sbor s nádhernou květinovou výzdobou zdejší zahradnické školy a expozici o naší církvi i vzniku a životě náboženské obce.

Oslovující byl koncert paní učitelek a studentek z místní Hudební školy Bedřicha Smetany – kytary, flétna, zpěv písní s biblickým textem. A co bylo jako překvapení? Ve vedlejším domě, kde je farní byt, bydlela Dobromila Rettigová, známá obrozenecká spisovatelka. V jednom pokoji vítala přítomné v dobovém kroji, podávala koláčky a recepty. Zde bylo možno vidět dobový nábytek a svíčky a zaposlouchat se do poetické hry na citeru.

V Litomyšli je Sbor paní a dívek. Ten také v dobových krojích zazpíval ve sboru v rámci programu. Hlavní vystoupení měl tento sbor v uvedeném pokoji Dobromily Rettigové. Vzpomínali jsme i na ty další, kteří v těchto prostorách v minulosti bydleli. Mezi nimi to byla i rodina zakladatele festivalu Smetanova Litomyšl a prvofaráře Jaromíra Metyše. Přišla i paní Jungová, která spolupracovala se sestrou Adamcovou (manželkou druhého dlouholetého faráře, která žije v Rokycanech a je ve sboru varhanicí). Nechyběla ani kabelová televize a redaktorky regionálních a dalších novin.

Požehnaný nápad „otevření kostelů“! Přejeme si, aby obě „akce“ přinesly naší obci jen to dobré. A ať se daří radě starších! A dveře sboru jsou otevřeny stále a každému!

Jaroslav Jiráček (ČZ 25/2011)

Napsat komentář