Radostné jubileum v diakonickém středisku „Domov u Spasitele“ ve Frýdlantu v Čechách. Díky, hrdost i naděje do příštích let

P1080410 [1200x1200 96 dpi]Radostné úsměvy seniorů provázely celý den oslav a byly tak zaslouženou odměnou pro ty, kteří Domov u Spasitele před dvaceti lety vybudovali i pro ty, kteří v tomto úsilí po celých 20. let pokračovali. Poděkování Hospodinu i vzpomínky na uplynulé roky a setkání s přáteli, výstava i vystoupení dětí a hudebníků společně vytvořilo mozaiku tohoto jubilea.

Je to už neuvěřitelných 20. let od chvíle, kdy diakonické středisko naší církve „Domov U Spasitele“ ve Frýdlantu v Čechách otevřelo své dveře prvním seniorům. Díky úsilí bratra faráře Ivo Šimůnka a finanční podpory z Holandska a dalších podporovatelů a dárců se v roce 1993 podařilo zrekonstruovat dům bývalé zvláštní školy a proměnit ho v domov pro seniory s kapacitou 30-ti lůžek. Během 20-ti let zde našlo svůj domov 231 klientů, o které postupně pečovalo 116 zaměstnanců.

Následovala přístavba další část budovy, kde vznikla terapeutická dílna i druhá jídelna a celková kapacita stoupla na 45 lůžek. V roce 2010 zasáhla prostory Domova ničivá povodeň. I díky pomocí darů našich sester a bratří bylo možné znovu opravit již zrekonstruovanou kuchyni a další prostory. V den výročí, v sobotu 8. června 2013 si tak mohli návštěvníci prohlédnout nejen budovu s novým venkovním výtahem, ale také si díky pěknému počasí užít parkové úpravy zahrady s altánkem.

Celá slavnost započala pobožností v Kostele Krista Spasitele, kterou vedla sestra farářka O. Líbalová, sestra ředitelka DM CČSH H. Zimmermannová společně s místní farářkou H. Zejdovou.

Návštěvníci následné zahradní slavnosti měli možnost prohlédnout si nejen fotografie ze života obyvatel Domova ale i výsledky literární a výtvarné soutěže dětí z frýdlantských školek a škol na téma „I stáří může být krásné, aneb jak mládí vidí stáří“.

Ten, kdo si zakoupil některý z výrobků zdejších klientů, přispěl tak do sbírky, která půjde do oblastí postižených ničivými povodněmi. Velké díky patří všem, kteří tuto slavnost připravili a podpořili. Rodinná atmosféra slavnosti a úsměvy na tváři seniorů svědčí o Božím požehnání tohoto díla a dobré práci těch, kteří se na něm podílejí.

Všichni, kteří měli možnost prožít s naším Pánem požehnané chvíle v hrdosti na 20 uplynulých let, v radosti dané přítomnosti a v naději do budoucna budou na tento den jistě dlouho vzpomínat a vyprávět o něm svým blízkým, jako teď já vám.

Napsat komentář