Sbírka pro děti z Dětského denního rehabilitačního stacionáře v Hradci Králové

Královéhradecká diecéze Církve československé husitské pořádá v Roce lásky 2019 sbírku pro děti z Dětského denního rehabilitačního stacionáře v Hradci Králové. Přispět můžete na účtu č. 107-6504180217/0100, variabilní symbol 64809986. Sbírka při diecézním shromáždění bude patřit právě tomu účelu.