Sederová večeře v Hradci

Sederová večeře neboli Seder (hebrejsky: pořádek) je slavnostní večeře sloužící jako připomínka vyvedení Izraele z egyptského otroctví. Seder má přesně stanovený průběh a pořadí úkonů. Kromě pojídání symbolických pokrmů se předčítají texty z Pesachové Hagady.

Na Zelený čtvrtek si mnohé naše náboženské obce připravují tzv. Sederová večeře, které nám mají pomoci lehce nastínit zvyky a atmosféru v dávných dobách ale i v součanosti.  V Hradci Králové jsme pojedli, zazpívali, zaposlouchali se do slov Hagady a po Večeři Páně ještě chvíli povídali. Za základ Sederové večeře Židé považují biblické nařízení učit děti o významu vysvobození židovského národa z egyptského otroctví. I my se cítili potěšeni a obdarováni navzájem.