SERIÁL František Šmahel: Jan Hus – v rozhlase

František Šmahel patří k významným evropským medievistům. Téměř padesát let se věnuje dějinám českého a evropského pozdního středověku, s důrazem na českou reformaci, dějiny vzdělání a univerzit či raného humanismu. Jeho kniha Jan Hus. Život a dílo je čtivě napsaný životopis českého reformátora, který v mnohém předstihl svoji dobu. Četba na pokračování vybraných pasáží ze životopisné knihy s autorovým komentářem. Každý díl poslouchejte on-line vždy po dobu jednoho týdne po odvysílání na Českém rozhlase – Vltava.

https://vltava.rozhlas.cz/frantisek-smahel-jan-hus-7554041?dil=4